PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář I - JMB018
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 141 (246)
letní:neurčen / neurčen (246)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB416
Prerekvizity : JMB052
N//Je neslučitelnost pro: JMB416
P//Je prerekvizitou pro: JMB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EvropskaChartaRegionalnichAMensinovychJazyku1992.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
stáhnout RamcovaUmluvaOOchraneNarodnostnichMensin1995.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)
První díl bakalářského semináře zahrnuje především reflexi a diskusi projektu bakalářské práce s cílem dospět do stavu, kdy na konci semestru bude mít student relativně jasnou a finální představu, na jejímž základě může práci během druhého semestru napsat. Zápis do prvního dílu semináře je podmíněn splněním předmětu Ročníková práce, první díl semináře je prerekvizitou pro zápis do druhého dílu semináře (oba semináře tedy nelze zapsat v jednom semestru). Studenti, kteří hodlají studovat v cizině, si bakalářský seminář zapíší tak, aby alespoň jednu jeho část absolvovali prezenčně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Cílem semináře je připravit ve spolupráci s vedoucím práce formou expozé prezentaci tématu  a formou průběžných tezí doložit pokrok ve výzkumu tohoto tématu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).
Podmínkou zakončení předmětu je prezentace tématu bakalářské práce formou expozé a odevzdání průběžných tezi dokládajících pokrok výzkumu během prvního semestru. Úspěšné splnění studijní povinnosti předpokládá systematickou spolupráci s vedoucím práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Sylabus předmětu, resp. pořadí pretentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Zápis prvního dílu bakalářského semináře je prerekvizitně podmíněn úspěšným absolvováním předmětu JMB413 Ročníková práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK