PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JMB013
Anglický název: Modern history of Central- and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 170 / 48 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Petr Balla
Vyučující: PhDr. Petr Balla
Mgr. Olga Lukešová
Mgr. Kamil Pikal
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMM505
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (04.10.2017)

Povinná literatura:

 

Pavel Hradečný, Ladislav Hladký, Dějiny Albánie. Praha 2008, s. 199-592.

Pavel Hradečný a kol., Dějiny Řecka. Praha 1998, s. 261-391.

Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, Dějiny Finska. Praha 2001, s. 130-307.

László Kontler, Dějiny Maďarska. Praha 2001, s. 173-425.

Dušan Kováč, Dějiny Slovenska. Praha 1998, s. 75-338.

Jan Křen, Dvě století střední Evropy. Praha 2005

Jan Rychlík, Dějiny Bulharska. Praha 2000, s. 165-379.

Miroslav Šesták a kol., Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1198, s. 181-663.

Luboš Švec a kol., Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996, s. 103-284

Hienadž Sahanovič, Zachar Šybieka, Dějiny Běloruska. Praha 2006, s. 85-223.

Kurt Treptow, Dějiny Rumunska. Praha 2000, s. 129-394.

J.Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000 

J. Rychlík a kol., Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření balkánských národů. Praha 2009.

 

    Pokračovat


 

Atlasy:

R. a B. Crampton, Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century, London 1997

Magocsi, Paul R., Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002

F.Honzák, M. Pečenka, F. Stellner, J. Vlčková, Evropa v proměnách století. Praha 1997. 

J. Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Doporučená literatura:
Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südeuropa 1919-1944 (hrsg. E. Oberländer), Padeborn 2001
I. Berend - G. Ránki, East Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Budapest 1977
M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních národů, Praha 2009.

M. Horch, V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě, Praha 1999.
Z. Sládek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje polityki zagranicznej i dyplomacja państw Europy Środkowej i Połuniowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1981.
P. Wandycz, Cena wolności, Krakow 1995 (též ang. verze Price of Freedom, česky Cena svobody).
The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century (ed.J. Held), New York 1991
J. Rotschild, East Central Europe Between the Two World Wars, Seattle 1974

Práce k jednotlivým národním dějinám:
Estonsko, Litva, Lotyšsko:
J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991
Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991
L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996
Polsko:
A. Paczkowski, Půlstoletí polských dějin, 1939-1989, Praha 1999
J.Topolski, Historia Polski, Warszawa 1993
N.Davis, God\'s Playground. A History of Poland II (1792-1980). Oxford 1981
Maďarsko:
J.K.Hoensch, Geschichte Ungarns, Stuttgart 1984 (angl. překlad 1987)
R. Pražák, Dějiny Maďarska, Brno 1993
Dějiny Maďarska, Praha 2000
Jugoslávie:
Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998
Bulharsko:
J. Rychlík, Dějiny Bulharska, Praha 2000
Rumunsko:
C. Giurescu, Geschichte Rumäniens, Bucuresti 1980
Dějiny Rumunska (ed. K. W. Treptow), Praha 2000
Albánie
P.Hradečný - L.Hladký a kol., Dějiny Albánie,Praha 2008
Dějiny Balkánu, Praha 1996
Z. Zeman, Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VYKOUKAL (09.10.2011)

V semináři plní studenti studijní povinnost v souladu s příslušnou vyhláškou, splnění studijní povinnosti ma připouštěci charakter ve vztahu k hlavní souborné zkoušce, během semestru je vypsán midterm, termín a podrobnosti jsou zveřejněny během zápisového období.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (30.09.2015)

 

1. Region a jeho definice

2.-4. Ruské západní okrajiny a národotvorné procesy

5.-7. Národotvorné procesy na Balkáně

8. První světová válka

9. Vznik versaillského systému 

10. Hlavní zahraničněpolitické problémy východoevropských zemí, alianční systém
11.-14. Vnitropolitické poměry východoevropských států
15. Eroze versaillského systému a druhá světová válka
16. Sovětizace

17. Stalinismus

18. Krize systému a neostalinská stabilizace

19. Perestrojka a rozpad sovětského bloku

20.-23. Vnitropolitický vývoj socialistických států

24. Specifika Jugoslávie a její rozpad

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK