PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Přehled moderních světových dějin I - JMB005
Anglický název: The outline of modern world history I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 92 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Mgr. Jakub Andrle
Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
PhDr. Pavel Janeček
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMB006
Soubory Komentář
stáhnout Prezentace_do_roku_1918.zip Prezentace k přednáškám do roku 1918
stáhnout Sylabus - Západ a Třetí svět_od kolonizace po rozvojovou pomoc-ZS2016.pdf Sylabus ZS2016 - Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc
stáhnout Sylaby I.pdf Sylabus - Mezinárodní konflikty a krize
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (19.11.2017)

První část dvousemestrálního kursu se zaměřuje především na problematiku mezinárodních, politických a ekonomických vztahů, jakož i na základy sociálního, politického a ideového vývoje jednotlivých zemí Evropy a USA (v menší míře i ostatních oblastí) od vestfálského míru do roku 1945.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (19.11.2017)

Do roku 1918

Povinná literatura
Skřivan, A., Drška, V., Stellner, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha 1994, (Skřivan A., Světová politika 1648-1914, Praha 1999)
Křivský, P., Kvaček, R., Skřivan A., Věk starý a nový, Praha 1987. s. 171-229, 275-353
Dějiny Novověku II, Praha 1969, s. 151-188,
Joll, J., Europe since 1870, Harmondsworth 1978, do s. 196
(Alternativně, ale zahrnuje jen část problematiky, Dějiny novověku III, Praha 1974,
s. 17-251).

Doporučená literatura
1. Přehledy, příručky a slovníky:
ABC světových dějin, Praha 1968,
Dějiny novověku I-III, Praha 1969-73,
Durman K., Svoboda M., Slovník moderních světových dějin, Praha 1969, Křivský, P., Kvaček, R., Skřivan A., Věk starý a nový, Praha 1987,
Luňák, P., Pečenka M. a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1995, Palmer, A., The Penguin Dictionary of Modern History 1789-1945, Harmondsworth 1983,
Williams, E. N., The Penguin Dictionary of English and European History 1485-1789, Harmondsworth 1980

2. Práce speciálnější povahy
Ferguson N., Nešťastná válka, Praha 2004
Langer, W. L., European Alliances and Alignments, 1871-1890, New York 1950, Langer, W. L., The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902, New York 1951, Taylor, A. J. P., The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918, Oxford 1954,

Další literatura k jednotlivým tématům bude studentům sdělena v průběhu přednášek.

3. Atlasy

Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1999 (DTV-Atlas zur Weltgeschichte, München 1966, angl. předklad: The Penguin Atlas of World History, Harmondsworth 1978)

Kapesní atlas světových dějin 1-2, Praha 1982-1984,

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991

Knaurs neuer historischer Weltatlas, München 1990

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (19.11.2017)

1. Hlavní problémy evropské politiky po třicetileté válce I. (1648- 1714)
2. Hlavní problémy evropské politiky po třicetileté válce II. (1714- 1789)
3. Duchovní revoluce - osvícenství v 18. století
4. Průmyslová revoluce a její důsledky
5. Odboj anglických osad v Severní Americe a vznik USA
6. Francouzská revoluce
7. Napoleonské války a vídeňský kongres
8. Evropa v první polovině 19. století
9. Rok 1848 a jeho důsledky
10. Sjednocení Itálie a Německa jako evropský problém
11. Technologické a sociální změny v druhé polovině 19. století a jejich důsledky
12. Imperialismus a kolonialismus
13. Na cestě k válce I. - mezinárodní vztahy 1871-1894
14. Na cestě k válce II. - mezinárodní vztahy 1894-1914
15. První světová válka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK