PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Dvě století střední Evropy II - JMB004
Anglický název: Two centuries of Central Europe II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / 89 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
PhDr. Jiří Rak
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : JMB003
Je prerekvizitou pro: JMB052, JMB029, JMB009, JMB020, JMB013, JMB015, JMB017, JMB011
Soubory Komentář
stáhnout IMS-Kocian-sylabus-MB004 (LS15-16).doc sylabus k satelitnímu semináři prof. J. Kociana
stáhnout IMS-Kocian-sylabus--MB004.doc sylabus k semináři doc. Kociana
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (12.03.2013)

Třísemestrální kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od druhéí světové války do roku 2004.
Literatura
Poslední úprava: VYKOUKAL (16.06.2008)

Povinná literatura:

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 2006

Vykoukal Jiří, Litera Bihuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Judt, Tony, Povojnová Európa. História po roku 1945, Bratislava 2007 (též české vydání)

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999

Hobsbawn Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

Pešek Jiří, První polovina 20. století ? doba nucených migrací, vyhnání a transferů in: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 13-1, 2002

Bělina Pavel et al., Dějiny zemí Koruny české, díl II., 7 vyd., Praha 2001

Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002

Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002

Macůrek Josef, Dějiny polského národa, Praha 1948

Řezník Miloš, Stručné dějiny států ? Polsko, Praha 2002

Doporučená literatura:

Aron Raymond, Historie XX. Století, Praha 1999

Berend Iván T., Ránki György , East Central Europe in the 19st and 20th Centuries, Budapest 1977

Buchheim Christoph, Industrielle Revolution. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Grossbritanien, Europa und in Űbersee, München 1994

Gilbert Paul, Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt a/M 1999

Haumann Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc 1997

Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Křen Jan, Historické proměny češství, Praha 1992

Davies Norman, Dějiny národa ve středu kontinentu, Praha 2001

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (23.02.2015)

1. Nacismus a střední Evropa - konce nezávislosti a územní změny
(válka ve 20. století)

2. Nacistické panství ve střední Evropě: mezi rasismem a pragmatismem.
(Holocaust)

3. Druhá světová válka jako předpoklad poválečného rozdělení světa?
(střední Evropa a geopolitika)

4. Poválečná střední Evropa - nové hranice, nové společnosti?
(krátká a dlouhá paměť války)

5. Lidové demokracie: hybrid navenek i uvnitř?
(studená válka)

6. Od lidových demokracií k socialistické státnosti
(autorita a totalita)

7. Pokusy o reformu a stabilizace režimu: iluze a realpolitik
(Kafka, Marx a reformní komunismus)

8. Reálný socialismus a jeho "udržitelný rozvoj"
(problém modernizace)

9. Se Sovětským svazem na věčné časy? Přestavba a legitimizační limity
(sovětský blok jako koloniální útvar?)

10. Transformace a tranzice: rychle a/nebo solidně?
(refoluce)

11. Návraty do Evropy?
(střední Evropa - ohrožený druh)

12. Krize a co bylo potom
(zase smůla nebo všechno je jinak?)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK