PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language IV - JLB103
Anglický název: Czech as a Foreign Language IV
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 7
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ222
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (08.09.2022)
V tomto kurzu pro nejpokročilejší jsou studenti vedeni kromě mluvení také k psaní vlastních textů na daná témata, čtení textů z novin či internetu, krátké ukázky z filmů apod., přičemž základní studované okruhy, jako orientace ve městě, restaurace, rezervace lístků, nakupování, reklamace zboží atd. zůstávají, jen se zvyšuje jazyková úroveň dle aktuálních potřeb skupiny.

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru. Jedna lekce trvá 80 minut, zbývajících 40 minut plní studenti povinnosti v rámci samostudia. Je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.

Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable

Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable

Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (08.09.2022)

The aim of this course is to understand and write easily complicated texts, to be perfectly oriented in every communicative situation.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (08.09.2022)

Nekovářová: Czech pro život 1,2

Holá: Czech step by step 2, Akropolis 2009

Bischofová: Čeština pro mírně a středně pokročílé, Karolinum 2011

Kestřánková: Čeština pro cizince B1/B2, Edika 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (25.01.2021)

Writing and oral presentation, research in groups, work in couples, outdoor class. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (08.09.2022)

Předpokladem pro získání 6 kreditů a získání zkoušky je aktivní účast v kurzu (v případě výuky on-line - funkční kamera, funkční mikrofon) 

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 3 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- final po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

Pakliže student nesplní všechny domácí úkoly, známka se snižuje o jeden stupeň  

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Mazúrková (12.09.2022)

1. týden - seznamování, proč se učím česky, já a jazyky …..?

 

Baví mě/zajímá mě/chutná mi – prezentace – zajímavá místa v Praze?

 

2. týden – nominativ pl.

 

3. týden – opakování VZHLED, charakteristika – „Jací jsme?“ – stereotypy – Češi vs. Cizinci (trénink/opakování n. pl.)

 

4. týden – komunikace, technologie (opakování instrumentál sg. + nově instr. Pl)

 

5. týden – Jídlo a vaření – gen sg./pl. – emoce spojené s jídlem

 

6. týden – komunismus/17. listopad a Sametová revoluce

 

7. týden - trocha české historie – proroctví kněžny Libuše / vid imp./perf., zajímavé osobnosti

 

8. týden - putování po pražských pomnících

 

9. týden - film – zajímavé osobnosti z české historie – výběr filmu (opakování charakteristika postav z filmu)

 

10. týden - práce – psaní motivačního dopisu/životopisu/trénink výběrového řízení – práce s kamerou nebo Zoom (analýza chyb)

 

11. týden – život ve městě vs. na vesnici, orientace ve městě, služby

 

12. týden - opakování

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK