PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language IV - JLB103
Anglický název: Czech as a Foreign Language IV
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (14)
letní:neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristina Arsenjuková
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Edita Frantesová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (29.10.2019)
V tomto kurzu pro nejpokročilejší jsou studenti vedeni kromě mluvení také k psaní vlastních textů na daná témata, čtení textů z novin či internetu, krátké ukázky z filmů apod., přičemž základní studované okruhy, jako orientace ve městě, restaurace, rezervace lístků, nakupování, reklamace zboží atd. zůstávají, jen se zvyšuje jazyková úroveň dle aktuálních potřeb skupiny.
Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru,jedna lekce trvá 120 minut, je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.
Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable

Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (08.09.2019)

The aim of this course is to understand and write easily complicated texts, to be perfectly oriented in each communicative situations.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (29.10.2019)

Nekovářová: Czech pro život 1,2

Holá: Czech step by step 2, Akropolis 2009

Bischofová: Čeština pro mírně a středně pokročílé, Karolinum 2011

Kestřánková: Čeština pro cizince B2, Edika 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (08.09.2019)

Writing and oral presentation, research in groups, work in couples, outdoor class. 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (08.09.2019)

Written and oral presentation, essay.

A 75% attendance is requiered.

The assessment scale:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% and more=A 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (08.09.2019)

1.       týden – Seznamování, plánování kurzu, očekávání , opakování

2.       týden – Moderní komunikace, internet, FB atd., pravopis i/y po měkkých a tvrdých konsonantech, genitiv

3.       týden - Moderní komunikace, internet, FB atd., pravopis i/y po měkkých a tvrdých konsonantech, genitiv

4.       týden – Hledáme práci, konkurz – pravopis mně/mě, dativ

5.       týden – Hledáme práci, konkurz – pravopis mně/mě, dativ

6.       týden - Česká média – noviny, televize, internet – pravopis s/z, lokativ

7.       týden - Česká média – noviny, televize, internet – pravopis s/z, lokativ

8.       týden – Sport – můj/svůj, instrumentál

9.       týden - Sport – můj/svůj, instrumentál

10.   týden - Česká historie – psaní velkých písmen – pasivum

11.   týden - Česká historie – psaní velkých písmen – pasivum

12.   týden – České osobnosti - číslovky

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK