PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language IV - JLB103
Anglický název: Czech as a Foreign Language IV
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Kristina Arsenjuková
Mgr. Barbora Mazúrková
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

In this course for level B2 is the emphasis put on understanding as well as writing and listening complicated texts.Considering organization:24 classes are held twice a week, one lesson lasts two real hours (3X40min) and it's necessary to take both lessons per week. The course takes place for 12 weeks during regular faculty term. The price for course is 4800 CZK (equivalent to cca. 180 Euro) FSV students enrolled in bachelor's and master's programmes offered in foreign languages who cover their own tuition are exempt from the fee
See the schedule on http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-35.html
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

The aim of this course is to understand and write easily complicated texts, to be perfectly oriented in each communicative situations.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

Nekovářová: Czech for life 1,2

Holá: Czech step by step 2, Akropolis 2009

Bischofová: Czech for intermediate and upper intermediate, Karolinum 2011

Kestřánková:Czech for foreigners B2, Edika 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

Writing and oral presentation, research in groups, work in couples, outdoor class. 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

Written and oral presentation, essay.

The assessment scale:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% and more=A 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2018)

1. week – Character and Appearance / regular comparatives and superlatives of adjectives 

2. week - Character and Appearance / adverbs, giving compliments / rewiew – condicional, future tense + aspect

3. week – Czech people and Czech republic/ declination of adjectives

4. week -  Prague and its history / declination numbers, passive forms of verbs

5. week – Famous Czechs/ declination of personal pronouns

6. week – Tour de Prague / fieldwork and quiz

                   Midterm test  

7. week – Czech Culture / conjunctions           

8. week -  Sport, Health and life style / imperative

9. week -  Sport, Health and life style / irregular adjectives vs. irregular adverbs

10. week -  Sport, work with movie

11. week - Media, the internet and social networks/ locative of plural

12. week - Media, the internet and social networks/ locative of plural

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK