PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Czech as a Foreign Language III - JLB102
Anglický název: Czech as a Foreign Language III
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 7
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Edita Frantesová
Vyučující: Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Karolína Nováková
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)
Czech for Intermediate I. covers the level A2 /B1. Students get acquainted with conditional form, imperative form, aspect and some plural forms.
Conversation Topics: Request, Complaint, Communication in the office, Communication in the hospital, Phone call/Messages/ SMS, Culture, Emotions.
Considering organization:24 classes are held twice a week, one lesson lasts two real hours (3X40min) and it's necessary to take both lessons per week. The course takes place for 12 weeks during regular faculty term.
The price for course is 4800 CZK (equivalent to cca. 180 Euro)
FSV students enrolled in bachelor's and master's programmes offered in foreign languages who cover their own tuition are exempt from the fee.
In case You miss first two classes without any apology, active students from the waiting list get automatically Your place.

https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

The aim of this course is to extend student's communicative knowledge, student should be able to react and communicate in many different communicative situations in simple way.

Cílem kurzu je rozšířit komunikační dovednosti studentů, měli by být schopni (byť jednoduchými prostředky) reagovat a komunikovat v nejrůznějších komunikačních situacích. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

Holá: Česky krok za krokem 1, Akropolis 2016

(www.czechstepbystep.cz)

Nekovářová: Čeština pro život, Akropolis 2006

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009

Holá: Pohádky, Akropolis 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

Like in each Czech course is put emphasis on speaking and understanding. Students work in couples or groups, they do presentations with questions for colleagues, they watch teasers from Czech movies, read Czech newspaper. During lessons are used short video spots that help students to be well oriented in given communicative situation.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

Final test (60min): required grammar and vocabulary 

Oral exam topics: Travelling, Vacation, Living, Housing, Compliment, Wish, Emotion, etc.

Final score is consisted of attendance (20%), performance in class (20%), midterm test (20 %), and final exam - oral and written part (40%). 

A 75% attendance is requiered.

The assessment scale:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% and more=A 

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

1.     týden

Seznamování, Opakování

 

2.     týden

L 13 - Výmluvy, přání - Kondicionál, podmínkové věty

 

3.     týden

L 13 - pokračování, L 14 - Počasí, adverbia x adjektiva

 

4.     týden

L 14 - pokračování

 

5.     týden

L 15 - Technika a komunikace - Dativ sg.

 

 6.     týden

L 15 pokračování, L 16  - Móda včera a dnes - Verba s objektem v dativu , Midterm test 

 

7.     týden

L 16 - pokračování

 

 

8.     týden

L 17 - Stěhujeme se - Instrumentál sg.

 

 

9.     týden

L 17 - pokračování, L 18 - Etapy života - verba s instrumentálem

 

 

10.  týden

L 18 - pokračování

 

11.  Týden

L 19 - Rodiče a děti - Imperativ

 

12.  týden

L 19 - pokračování, souhrnné opakování, Final Test 

 

Literatura:

Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 1

Nekovářová, A.: Čeština pro život

Nováková, I.P., Hřebačková, M., Vinterová, H., Miňovský, P.: Czechtivities  

 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2020)

Students should be familiar with the present tense, past tense and future tense, accusative, genitive, locative and instrumental case (sg. forms). During the first lesson is written the level test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK