PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language III - JLB102
Anglický název: Czech as a Foreign Language III
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Kristina Arsenjuková
Mgr. Barbora Mazúrková
Vyučující: Mgr. Karolína Nováková
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (08.09.2017)

Czech for Intermediate I. covers the level A2 /B1. Students get acquainted with conditional form, imperative form, aspect and some plural forms.
Conversation Topics: Request, Complaint, Communication in the office, Communication in the hospital, Phone call/Messages/ SMS, Culture, Emotions.
Considering organization:24 classes are held twice a week, one lesson lasts two real hours (3X40min) and it's necessary to take both lessons per week. The course takes place for 12 weeks during regular faculty term.
The price for course is 4800 CZK (equivalent to cca. 180 Euro)
FSV students enrolled in bachelor's and master's programmes offered in foreign languages who cover their own tuition are exempt from the fee.
In case You miss first two classes without any apology, active students from the waiting list get automatically Your place.

See the schedule on http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-35.html
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (11.09.2015)

The aim of this course is to extend student's communicative knowledge, student should be able to react and communicate in many different communicative situations in simple way.

Cílem kurzu je rozšířit komunikační dovednosti studentů, měli by být schopni (byť jednoduchými prostředky) reagovat a komunikovat v nejrůznějších komunikačních situacích. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (11.09.2015)

Holá, Bořilová: Čeština Expres III.(A2/1), Akropolis 2014

(www.czechstepbystep.cz)

Holá: Česky krok za krokem 2, Akropolis 2009

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009

Holá: Pohádky, Akropolis 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (11.09.2015)

Like in each Czech course is put emphasis on speaking and understanding. Students work in couples or groups, they do presentations with questions for colleagues, they watch teasers from Czech movies, read Czech newspaper. During lessons are used short video spots that help students to be well oriented in given communicative situation.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (11.09.2015)

Final test (60min): required grammar and vocabulary 

Oral exam topics: Travelling, Vacation, Living, Housing, Compliment, Wish, Emotion, etc.

Final score is consisted of attendance (20%), performance in class (20%), midterm test (20 %), and final exam - oral and written part (40%). Minimum 60 % out of 100 for passing.

Attendance no less than 80% will be qualified for the final exam.

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (14.09.2016)

1. week - Food, Cooking and Restaurant / locative case, expressing of emotions and opinions, 

2. week -  Food, Cooking and Restaurant / partitive genitive, expressing of the wish and request

in present tense and conditional mood

3. week - Family and Relationships, People around us / repetition of grammar (cases, verbs)

4. week - Character, Appeareance and clothes / comparatives and superlatives of adjectives 

5. week - Character, Appeareance and clothes / adverbs, giving compliments

6. week - Fashion, shoping, complaint /nominativ plural case, types of plural sustantiv

7. week - Fashion, shoping, complaint /condicional

8. week - Life style, Health, Sport /adjektives vs. adverbs

9. week - Life style, Health, Sport

10. week - Czech Culture / conjunction

11. week - Literature and film / work with a movie

12. week - Training for the Final exam

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristina Arsenjuková (18.09.2015)

Students should be familiar with the present tense, past tense and future tense, accusative, genitive, locative and instrumental case (sg. forms).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK