PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language II - JLB101
Anglický název: Czech as a Foreign Language II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 24 (24)
letní:neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 7
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ220
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)
Kurz češtiny pro pokročilé začátečníky je pokračujícím kurzem, který pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2). Lekce jsou zaměřené opět velmi prakticky, měly by studentům pomoci s porozuměním a mluvením v základních komunikačních situacích, jako jsou : Jak se orientujeme v budově, jak se omlouváme a reagujeme na omluvu, jak komunikujeme v lékárně, jak vyjadřujeme emoce, jak plánujeme, co děláme na návštěvě...
Základní znalost české gramatiky je rozšířena o plurál, minulý a budoucí čas, slovesa pohybu a dativ. Součástí výuky jsou i nová vzdělávací videa úrovní A1/A2.

Kurz obsahuje 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru,jedna lekce trvá 80 minut, je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.
Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

Students of our course should communicate easily in everyday situations: in the class and as well in the street. 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

shared document JLB 101

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

Our main aim is communication, students work in groups or couples, listen to audio recordings, watch the videos, play games to be able to react in authentic situations. Teachers are supportive and create kind atmosphere during each session.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (13.09.2022)

 

ZS 2022 - 80 minut výuky s lektorem, 40 minut domácí práce

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů je aktivní účast v kurzu

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 3 absence, další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění všech  zadaných úkolů v hodině

- plnění každé zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

Ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100% - 50%)

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

 

1. týden - Jak mluvíme o sobě? (futurum)

2. týden - Jak komunikujeme neformálně?

3. týden - Co říkáme, když něco nefunguje?

4. týden - Jak najdeme, co potřebujeme? 

5. týden - Jak popisujeme emoce?

6. týden - Co říkáme, když jsme nemocní? Jak nakupujeme v lékárně?

                   Midterm test  

7. týden -  Jak vypadáme? (komparativ adj.)

8. týden -  Jak se omlouváme a reagujeme na omluvu?

9. týden -  Co zajímavého můžeme dělat v Praze? (Lokál sg.)

10. týden - Jak plánujeme? (datum)  

11. týden - Co děláme na návštěvě? (Instrumentál sg.)

12. týden - Opakování a final test

 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

Students should be familiar with the present tense and past tense, accusative case (sg. forms) and be able to communicate in basic communication situations (in the restaurant, in the store, on the street, at the railway station etc.) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK