PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language I - JLB100
Anglický název: Czech as a Foreign Language I
Český název: Čeština jako cizí jazyk I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 72 (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: 7
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ219
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)
V kurzu češtiny jako cizího jazyka úrovně A1/1 je od samého počátku studia kladen důraz na komunikační dovednosti. Lekce jsou zaměřené čistě prakticky, měly by studentům pomoci s porozuměním a mluvením v základních komunikačních situacích, jako jsou: seznamování se, orientace ve městě či budově, nakupování, objednávání si v restauraci, sjednání schůzky atd. Ačkoli je česká gramatika značně zjednodušená, studenti se seznámí s paradigmatem českého pádového systému, typickými pádovými předložkami a jejich situačním užitím.

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru. Jedna lekce trvá 80 minut, zbývajících 40 minut plní studenti povinnosti v rámci samostudia. Je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.

Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

Students of our course should communicate easily in everyday situations: in the class and as well in the street.  

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

V online semestru 2021: sdílený dokument JLB100 

 

 

Holá, Bořilová: Čeština Expres I.(A1/1), Akropolis 2010

(www.czechstepbystep.cz)

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008.

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009.

Holá: Česky krok za krokem, Akropolis 2016

Malá: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, Lingua Ludus 2009

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

Our main aim is communication in Czech from the beginning, students work in groups or couples and speak only Czech. During some lessons (Shopping, Orientation) students go to streets to prove their skills. Teachers are always very supportive, they create a kind atmosphere during sessions and try to overcome any difficulty. During lessons are used gestures, games, pictures, videos.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (13.09.2022)

 

 ZS2022 - 80 minut výuky s lektorem, 40 minut domácí práce

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů a získání zkoušky je aktivní účast v kurzu (bude-li výuka online, pak nutností je funkční kamera, funkční mikrofon) 

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 3 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

Pakliže student nesplní všechny domácí úkoly či  neabsolvuje midterm test, známka se snižuje o jeden stupeň  

 

Běžná prezenční výuka:

závěrečný test (45min): gramatika a slovní zásoba z lekcí 1 - 6.

Ústní zkouška: já a moje rodina, denní program, dialog v restauraci, ve vrátnici, v obchodě, popis obrázku.

Závěrečná známka se skládá z aktivity v hodině (30%),  testu shrnujícím znalosti z první poloviny semestru (30 %), závěrečné zkoušky (ústní a psaná část) (40%)

Je požadována 75% účast.

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (05.09.2022)

 

1. týden                                            What's Your name?  Where are You from? What do You do? How are You?

                                                           it is/it's not, numbers 0-10,/phonetics

                                                          /verb to be, to have, to do, "-a"conjugation (L1)

 

2.  týden                                           Telephon and email, profession, well X wrong (L1)

 

3.týden                                              Locality and Orientation: excuse me, do You know where is…? Here X There

                                                           up x down, on the right X on the left / to the right  X to the left,

                                                           genitiv case  with prepositions from, next to,to

                                                           How do You go to school? /instrumental case  "- i" verbs. (L2)

4. týden                                             Address, numbers 10 -10 000, food and drink, resataurant, what do You like? /verb to like, to read, to drink, to eat + accusative case (L3)

5.týden                                              My family, do You have a brother/sister? How old is he/she. I am ....years old./ adjectives, "e reg."verbs, possessives  (L4)

6. týden                                             midterm test (20min): grammar and vocabulary from lesson 1-3.

                                                           When is it?When we will meet? What do You like to do?/modal verbs, prepositions with genitive and accusative case (do/na) (L5)

7.týden.                                            Famous people / past tense, second position (se), (L6)                    

8. týden                                             What do You know... three differents verbs  (znát, vědět, umět) (L6)

9. týden                                             Where were You? /locative case: Where?             

10. týden                                           What's the weather today/locative case (L6)

11. týden                                           Where have You been during vacation? How was it? Preposition with locative X  Prepositions with genitive and accusative case.

12. týden                                        Training for  the final test and oral exam.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK