PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ruština II - JLB048
Anglický název: Russian II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB047
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Jakutsko - Sacha_48.docx 3) text z hodiny 7. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Jožin z bažin - Gruzčik.docx 11) text z hodiny 9. 5. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Judin o Navalném 48.docx 1) text z hodiny 22. 2. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout kurz rublu a gastarbeitři.docx 6) text z hodiny 4. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout metro 2024.docx 10) text z hodiny 2. 5. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Peter Pellegrini_48.docx 7) text z hodiny 11. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout polská Kateřina pro Ukrajince v Čechách_48.docx ukázka stupně obtížnosti textů PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Polyglot - cv. 13 měkká přídavná jména.mp3 nahrávka přídavného cv. 13 na měkká přídavná jména PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout povodně_48.docx 8) text z hodiny 18. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout prázdniny c какого по какое число.mp3 nahrávka cvičení z domácích úkolů č. 7 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout prezidentské volby_48.docx 4) text z hodiny 14. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Reportéři bez hranic_48.docx 9) text z hodiny 25. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout šťastné země_48docx.docx 5) text z hodiny 21. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ukázka testu z ruštiny JLB 048.doc PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Zelenský 24. 2. 2024_48.docx 2) text z hodiny 29. 2. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Zrádci_48_bez klíče.docx 12) text z hodiny 16. 5. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)
Kurz navazuje na předmět JLB 047, je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí a porozumění snazším publicistickým textům se společensko-politickou tématikou. Je určen studentům, kteří ovládají 14 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)

Zlepšení úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)
Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------


Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk 
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 


http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (26.01.2023)

Drilová cvičení, dialogy, četba lehčích novinových článků, reprodukce, zjednodušené formulování vlastního názoru.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu: 

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (3 a více vět) a soupis důležitých výrazů z textu podle vlastního výběru (5-20). 

2) Písemný test
Test ověřuje bezpečnou znalost probrané lexikální a mluvnické látky, částečnou orientaci v neznámém lehčím novinovém textu.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Klasifikuje se práce v hodině, individuální pokrok a úspěšnost v závěrečném testu.

Klasifikační stupnice:

(výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) (velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) (dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) (dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky) (nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

V první části vyučovacího bloku se pracuje s učebnicí (lekce 15.-17.), ve druhé pak s lehkými aktuálními texty na společenskovědní témata a doplňkovými materiály.  V akademickém roce 2021/2022 to byl projev Zelenského, Tichanovská a vízum pro Bělorusy, Oxxymiron v Istanbulu, polská aktivistka pro Ukrajince v Čechách, logika války aj.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)

Bezpečná znalost 14 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK