PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ruština I - JLB047
Anglický název: Russian I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Maria Kolesnikovová.docx ukázka stupně obtížnosti textů, materiál z hodiny 30. 9. 2021 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Pravopisné minimum.docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Syntaktické minimum.docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z ruštiny JLB 047.doc ukázka výstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vstupní test do kurzu JLB047 - ukázka.docx ukázka vstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (21.01.2022)
Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí. Je určen studentům, kteří mají bezpečnou znalost prvních 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Kurz v letním semestru je určen především pro ty studenty, kterým ke splnění studijních povinností stačí absolvovat jen jeden semestr. Přínosný může být i pro studenty, kteří by se chtěli trochu blíže seznámit s ruštinou a ruskými reáliemi prostřednictvím aktuálních textů i na začátečnické úrovni.
Na kurz navazuje JLB048, který se vyučuje jen v LS.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Dosažení úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (12.09.2022)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------


Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.tass.ru

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.grani.org

https://obshchayagazeta.eu/

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

https://www.currenttime.tv/

 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

 

https://smotrim.ru/radiorus

http://www.echomsk.ru/ - momentálně zbaveno licence
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/

 

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 

http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2021)

Drilová cvičení, dialogy, četba lehčích novinových článků, reprodukce, zjednodušené formulování vlastního názoru, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2021)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (2 věty a více) a soupis důležitých výrazů z textu podle vlastního výběru (5-20).

2) Písemný test
Test ověřuje bezpečnou znalost probrané lexikální a mluvnické látky, částečnou orientaci v neznámém lehčím novinovém textu. 
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

V případě distanční výuky budou podmínky poupraveny.  

 
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (12.09.2022)

V první části vyučovacího bloku se pracuje s učebnicí (lekce 11.-14.), ve druhé pak s doplňkovými materiály, se zjednodušenými autentickými texty a nahrávkami na aktuální společenskovědní témata (v ZS akademického roku 2021/22 např: konflikt na bělorusko-polské hranici, násilné praktiky při vyšetřování a výkonu trestu v Rusku, lockdown v Lotyšsku, chráněné bydlení v Rusku aj.).  

Jeden text coby ukázku stupně obtížnosti najdete zde nahoře v souborech.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (06.09.2022)

Bezpečná znalost 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

 

Termín vstupního testu:

předtermín pro zájemce: pátek 30. září 2022 v 10.00 v učebně č. 115 v Hollaru

 

Krátký test k určení vstupních znalostí se bude psát na konci druhé vyučovací hodiny, tj. 13.října.

 

Ukázku testu najdete zde výše v souborech.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK