PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruština obecná I - JLB047
Anglický název: Russian I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
P//Je prerekvizitou pro: JLB048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ukázka testu z ruštiny JLB 047.doc ukázka výstupní testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vstupní test do kurzu JLB047 - ukázka.docx ukázka vstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Zprávy 20.2.2020_47.docx 1) text z hodiny 20. 2. PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (20.02.2020)
Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí. Je určen studentům, kteří mají bezpečnou znalost prvních 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Dosažení úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------


Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://mujweb.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

http://translit.net/

http://translit.ru/

http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 


http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Drilová cvičení, dialogy, četba lehčích novinových článků, reprodukce, zjednodušené formulování vlastního názoru, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (2 věty a více) a soupis důležitých výrazů z textu podle vlastního výběru (5-20).

2) Písemný test
Test ověřuje bezpečnou znalost probrané lexikální a mluvnické látky, částečnou orientaci v neznámém lehčím novinovém textu. 
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)

V první části vyučovacího bloku se pracuje s učebnicí (lekce 11.-14.), ve druhé pak s doplňkovými materiály, se zjednodušenými autentickými texty a nahrávkami na aktuální společenskovědní témata (v ZS akademického roku 2019/20 např: rozhovor s Darjou Kaščejevovou, dějiny potisků na tričkách, píseň o korupčním skandálu v Kemerovu, chudoba v Rusku, dokumentární film o Beslanu aj.).  

Jeden text coby ukázku stupně obtížnosti najdete zde nahoře v souborech.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (20.02.2020)

Bezpečná znalost 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK