PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Španělština I - JLB041
Anglický název: Spanish I - JLB 041
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 50 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Vyučující: PhDr. Ludmila Mlýnková
Je prerekvizitou pro: JLB042
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (18.09.2017)

Upozornění pro zájemce o kurz obecné španělštiny (JLB 041)
Milí studenti!
Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštinu převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 2. října 2017 /Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, v 9:15, v 12:30 a 13:45 hod. Vstupní požadavky a ukázku testu naleznete v sylabech kurzu.
Pokud se z velmi vážných důvodů nebudete moci dostavit 2. října, je možné si test přijít napsat předem v mých konzultačních hodinách v pondělí 28.8., 11.9.,18.9. (10:00-11:00 /Hollar 116) a 25. 9. (14:30-15:30 /Hollar 116). V takovém případě mě prosím s předstihem kontaktujte (ludmila.mlynkova@fsv.cuni.cz). Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se kurzu zapíšete.


Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá mírně pokročilou znalost jazyka v rozsahu lekce 1-11 (včetně) Učebnice současné španělštiny - 1. díl (Macíková, Mlýnková). Obsahem kurzu je rozšíření slovní zásoby, doplnění gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností (lekce 12-16 + Repaso II).Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (09.08.2017)

Cílem předmětu je zkonsolidovat a prohloubit znalosti gramatiky a slovní zásoby tvořivým způsobem tak, aby student byl schopen aktivní produkce. Zároveň by měl být schopen přečíst a reprodukovat delší texty.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (09.08.2017)

Literatura

Povinná literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) -1. díl. Brno, Edika 2013
doplňkové materiály poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014
Alonso Raya, R. a kolektiv: Gramática básica del estudiante de espaňol. Barcelona, Difusión 2009

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.elpais.es
www.elmundo.es
www.abc.es
www.cervantes.es
www.rae.es
www.donquijote.org/spanishlanguage/
www.donquijote.org/pdd/
www.donquijote.org/lessons/
www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/
www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/
www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/
www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Podmínky k získání zápočtu:
aktivní účast na hodině a odevzdání eseje o min. rozsahu 300 slov
2 písemné testy (2x50bodů) z probrané látky (gramatická cvičení, aktivní a pasivní překlad
a odpovědi na otázky), z každého testu je nutné získat min. 32 bodů,tj. 65%, při testu nelze používat slovník ani
jiné pomůcky, časový limit je 45 minut


Ukázka zápočtového testu: viz přiložený soubor.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Lekce 12. - 16.+ Repaso II (Učebnice současné španělštiny - 1. díl).
Tematické okruhy:
město a doprava
škola a studium
zdraví a nemoce
psaní dopisu
interkulturní rozdíly (Latinská Amerika).

Gramatika:
jednoduchý minulý čas, imperfektum, podmiňovací způsob, souslednost časová v indikativu, subjuntiv přítomného času, kladný a záporný rozkaz.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Do tohoto kurzu budou zařazeni studenti pouze po absolvování vstupního testu, který se bude psán jen v první vyučovací hodině. Předpokládá se mírně pokročilá znalost jazyka (A2) v rozsahu lekce 1-11 (včetně) z Učebnice současné španělštiny, 1. díl (Macíková, Mlýnková).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK