PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruština odborná II - nižší - JLB040
Anglický název: Specialised Russian II - lower levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 27 (27)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Prerekvizity : JLB039
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout epidemie HIV_40.docx 1) text z hodiny 17. 2. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Třetí ohnisko infekce.docx 2) text z hodiny 24. 2. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ukázka testu z ruštiny JLB 040.doc ukázka výstupního textu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ukrajina a Kazachstán_40.docx ukázka stupně obtížnosti - text z loňského roku PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (31.01.2018)
Kurz navazuje na předmět JLB 039, je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně-vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj. prvních 19 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (31.01.2018)

Dosažení úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2018)
Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------


Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://mujweb.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

http://translit.net/

http://translit.ru/

http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk 
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 


http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (31.01.2018)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu: 

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich. 

2) Písemný test
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Klasifikuje se práce v hodině, individuální pokrok a úspěšnost v závěrečném testu.

Klasifikační stupnice:

(výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
(velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)
(dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
(dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky)
(nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce)

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (23.01.2020)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 20.-23.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata. (V akademickém roce 2018/2019 se v LS probíral např. zvláštní paragraf pro mafiánské špičky, Rusko - velmoc HIV, Minské dohody, 9. 5 . - hlavní ruský svátek, moskevské smetiště v přímoří aj.) 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (31.01.2018)

Znalosti v rozsahu prvních 19 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK