PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná II - nižší - JLB040
Anglický název: Specialised Russian II - lower levels
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Prerekvizity : JLB039
Soubory Komentář
stáhnout Маша и Mедведь.docx cvičení na poslech s klíčem
stáhnout citáty z Viktora Pelevina_40.doc 7) text z hodiny 3. 4.
stáhnout EU - UKrajina, USA - RF_28-40.docx 10) texty z hodiny 15. 5.
stáhnout kronika krymských událostí_40.docx 5) text z hodiny 20. 3.
stáhnout latinka v Kazachstánu.40.28.docx 9) text z hodiny 24. 4.
stáhnout Le Penová v Moskvě.docx 8) pracovní list k videu z hodiny 10. 4.
stáhnout Máša a Medvěd bez klíče.docx cvičení na poslech slovní zásobu 20. lekce ze 6. 3.
stáhnout onkologie v Rusku a ve světě_40_28.docx 1) text z hodiny 20. 2.
stáhnout Pravopisné minimum.docx
stáhnout protesty v Bělorusku_40_28.docx 6) text z hodiny 27. 3.
stáhnout předpověď počasí.docx cvičení z hodiny 20. 3. s klíčem
stáhnout shodné přívlastky v textu o ženách podnikatelkách s klíčem.docx cvičení na přízvuky a skloňování přídavných jmen (domácí úkol na 20. 3. )
stáhnout společnost a RPC_40.docx 2) text z hodiny 27.2.
stáhnout Syntaktické minimum.docx
stáhnout Ukázka testu z ruštiny JLB 040.doc ukázka výstupního textu
stáhnout zdali + nemoci.docx cvičení na užití částice ли z hodiny 6. 3.
stáhnout zlato nebo život_40.docx 3) text z hodiny 6. 3.
stáhnout ženy podnikatelky a jejich podpora_40.docx 4) text z hodiny 13. 3.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (08.02.2016)

Kurz navazuje na předmět JLB 039, je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně-vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj zhruba prvních 19 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Dosažení úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (15.09.2014)

Povinná literatura:
Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2002 nebo 2007 s CD
aktuální společenskovědné články z kurzu*
*Zájemci o předtermín si připraví vlastní text ze studovaného oboru v rozsahu 30 stran A4 (54.000 znaků), písemný konspekt v rozsahu 2-3 A4 a ústní úvahu vycházející ze zvoleného textu.
Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B
-----------------------
všeobecné vyhledávače:
www.rambler.ru
http://www.google.com/intl/ru/
-----------------------
zpravodajské servery:
www.lenta.ru
www.ng.ru
www.kommersant.ru (videokomentáře)
http://ej.ru
www.novayagazeta.ru (vpravo poslech zpráv)
-----------------------
encyklopedie na síti:
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
-----------------------
oficiální vládní server:
http://gov.ru/
Ústava RF:
http://www.constitution.ru/
-----------------------
rozhlasové stanice na síti:
http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk , pravý sloupec s jazyky
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/
-----------------------
jazykový portál, e-learning:
www.gramota.ru
- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

výukové programy: 
http://en.rian.ru/learning_russian/ 
kratičké začátečnické úlohy zábavnou formou
http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost
-----------------------
jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (08.02.2016)

Podmínky ke klasifikovanému zápočtu:

Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich.

Písemný test:
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60- 75 minut, k úspěšnému složení je třeba získat min. 70% z 80 bodů.


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (20.02.2017)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 22.-24.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata. (V akademickém roce 2014/2015 se v LS probírala např. možnost ruského jaderného útoku, postavení ruských výtvarníků ve městě, požadavky protikrizového pochodu, oMEN u velvyslanectví RF v Praze, mediální hovory prezidentů s lidem, den vítězství v proměnách času.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (20.02.2017)

Znalosti v rozsahu prvních 19 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK