PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná I - nižší - JLB039
Anglický název: Specialised Russian I - lower levels
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Je prerekvizitou pro: JLB040
Soubory Komentář
stáhnout Маша и Mедведь.docx studijní materiály 18. 12. - pracovní list ke kreslenému seriálu s klíčem
stáhnout další pomník významného státníka_39.docx 8) text z hodiny 20. 11.
stáhnout Divadelní festival_39.docx 1) text z hodiny 2. 10.
stáhnout Festival třikrát s Putinem_39.docx 3) text z hodiny 16. 10.
stáhnout Kudrin dříve a dnes_39.docx 5) text z hodiny 30 .10.
stáhnout Nazarbajev navždy_39.docx 10) text z hodiny 4. 12.
stáhnout Ochránit Dmitrijeva a všechny ostatní_39.docx 7) text z hodiny 13. 11.
stáhnout poznávat a pomáhat_39.docx 11) text z hodiny 11. 12.
stáhnout Proč emigrovat_39.docx 2) text z hodiny 9. 10.
stáhnout pronásledování oponentů_39.docx 6) text z hodiny 6. 11.
stáhnout přeházené anekdoty_39.2017.docx 12) text z hodiny 18. 12.
stáhnout Putinova konkurentka_39.docx 4) text z hodiny 23. 10.
stáhnout ukázka testu z JLB039.doc ukázka výstupního testu
stáhnout Východní partnerství a Lukašenko_39.docx 9) text z hodiny 27. 11.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (22.09.2015)

Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj. prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.09.2013)

Výrazné zlepšení úrovně A2 a přechod k B1 podle Evropského referenčního rámce, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2015)

Povinná literatura:
Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2002 nebo 2007 s CD

aktuální společenskovědné články z kurzu*
*Zájemci o předtermín si připraví vlastní text ze studovaného oboru v rozsahu 20 stran A4 (36.000 znaků), písemný konspekt v rozsahu 1-2 A4 a ústní úvahu vycházející ze zvoleného textu.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B
-----------------------
všeobecné vyhledávače:
yandex.ru
www.rambler.ru
http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://mujweb.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

http://translit.net/

http://translit.ru/

http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm
-----------------------
zpravodajské servery:
www.lenta.ru
www.ng.ru
www.kommersant.ru (videokomentáře)
http://ej.ru
www

.novayagazeta.ru (vpravo poslech zpráv)
-----------------------
encyklopedie na síti:
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
-----------------------
ofiální vládní server:
http://gov.ru/
Ústava RF:
http://www.constitution.ru/
-----------------------
rozhlasové stanice na síti:
http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/
-----------------------
jazykový portál, e-learning:
www.gramota.ru
- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

výukové programy: 
http://en.rian.ru/learning_russian/ 
kratičké začátečnické úlohy zábavnou formou
http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

portál pro rodilé mluvčí:

http://www.examen.ru/add/tests/Russian

směs otázek i jednotlivosti

http://ege.yandex.ru/russian/

státní maturita


-----------------------
jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.01.2014)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich.

2) Písemný test


Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
  

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.09.2016)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 17.-19.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2014/15 se probírala např.

poslanecká imunita, management moskevského metra, půjčky Národní frontě Le Penové, oslava prezidentových narozenin, cizí názvy v reklamách).


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (21.09.2016)

Znalosti v rozsahu prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň A2 - počátek B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html. 

Zápis do kurzu je možný až po testu. Studenti, kteří napsali výstupní test z JLB048 na výbornou nebo velmi dobrou, mají u zápisu přednost, vstupní test psát nemusí.

Termín testu:  pátek 2. 10. v 8:15 v učebně 115 v Hollaru.

 

 

Ukázka vstupního testu:

 

Přeložte do ruštiny.

Obvykle studuji v noci.

Náš institut organizuje v listopadu mezinárodní konferenci.

........................

Práce s textem:                                                                                                    

1)      Vyjádřete česky  stručně (5-6 vět) obsah textu.                                             

2)      Čtvrtý nebo pátý odstavec přeložte. Neznámé výrazy se pokuste odhadnout, případně vytečkujte.                                                                                       

3)      Připojte alespoň třívětý komentář.                                                                

 

Обращение журналистов к Президенту РФ Дмитрию Медведеву

06/11/2010

(1) Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

(2) Вечером 5 ноября в Москве был зверски избит наш коллега, журналист Олег Кашин.

(3) Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита четыре года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен zmrzačen в ноябре позапрошлого года.

(4) Эти преступления не раскрыты до сих пор. Выходит, что журналист в России - мишень terč легкая, эффектная и совершенно безопасная. Но журналистика - это еще и индикатор состояния общества. Требуя защиты журналистов, мы говорим не только о своем цехе. Необходимо защитить и наших читателей. Право журналиста нормально исполнять свои обязанности и не чувствовать страха за свою жизнь - это право общества говорить и быть услышанным.

(5) Поэтому необходимо, чтобы расследование дела Олега Кашина было доведено до конца. Виновники должны быть названы и наказаны. Необходимо довести до конца расследования по делам Политковской и Бекетова. Мы просим приложить усилия для того, чтобы заработала 144-я статья УК о наказании за воспрепятствование maření законной профессиональной деятельности журналистов. Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы.

(6) Журналист в России наконец должен быть защищен. Власть несет прямую ответственность за безопасность работы СМИ в стране.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK