PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Ruština odborná I - nižší - JLB039
Anglický název: Specialised Russian I - lower levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Berlínská zeď_39.docx 5) text z hodiny 11. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Beslan - Duď 39_27.2019.docx 1) text z hodiny 7. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout dialogy v restauraci.docx doplňkový konverzační materiál z hodiny 14. 10. a 21. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout expanze uhlí Gretě navzdory_39.docx 2) text z hodiny 14. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Griškovec - Žukov_39.docx 9) text z hodiny 9. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout imperativ s angl..docx mluvnické cvičení z hodiny 11. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kemerovo_39.docx 10) texty z hodiny 16. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Nobelova vena za ekonomii a chudoba v Rusku_39.docx 3) text z hodiny 21. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout občanská společnost_39.docx 6) text z hodiny 18. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout od afropesimismu k afrooptimismu_39.docx 4) text z hodiny 4. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ruština 7-39.2019.docx 7) psaní ze 7. hodiny PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z JLB039.doc ukázka výstupního testu/образец заключительного теста PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout výchova k vlastenectví_39.docx 8) text z hodiny 2. 12. (s klíčem k mluvnickému cvičení) PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)
Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj zhruba prvních 13 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Výrazné zlepšení úrovně A2 a přechod k B1 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2002

aktuální společenskovědné články z kurzu*

Zájemci o předtermín si připraví vlastní text ze studovaného oboru v rozsahu 20 stran A4 (36.000 znaků), písemný konspekt v rozsahu 1-2 A4 a ústní úvahu vycházející ze zvoleného textu.

Doporučená literatura:

Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B

 • ----------------------

všeobecné vyhledávače:

yandex.ru

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňuje stránka http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

 • ----------------------

zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru (videokomentáře)

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru (vpravo poslech zpráv)

 • ----------------------

encyklopedie na síti:

http://www.krugosvet.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki/

 • ----------------------

ofiální vládní server:

http://gov.ru/

Ústava RF:

http://www.constitution.ru/

 • ----------------------

rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/

www.radiorus.ru

www.radiomayak.ru

BBC rusky: www.bbc.co.uk

český rozhlas rusky:

http://www.radio.cz/ru/

 • ----------------------

jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru

 • interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu
 • ----------------------

jazykový korpus:

http://ruscorpora.ru/search-main.html

 • ----------------------

ozvučená beletrie v přímém vysílání:

http://specialradio.ru/14/

 • ----------------------

audiokazety s předčítanou klasikou, učebnicovými nahrávkami, folkovou a jinou hudbou:

http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/

soubor "ruska fonoteka"

 • ----------------------

soupis videokazet s filmy v ruštině k zapůjčení na FF UK:

http://usvs.ff.cuni.cz/videoteka.php

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, práce s videy a nahrávkami, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.01.2014)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich.

2) Písemný test


Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
  

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (obvykle lekce 14.-17.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata. (V akademickém roce 2009/10 se v ZS probíralo např. falšování výsledků regionálních voleb, magistrát proti gayům, potravinová soběstačnost, oranžový Lenin a růžový tank, vztahy Ruska se sousedy, zpověď majora Dymovského.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Znalosti v rozsahu prvních 14 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK