PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Italština I - JLB037
Anglický název: Italian I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB038
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)
Kurz Italština I je určen studentům bakalářského i magisterského studia a vyžaduje vstupní úroveň italštiny alespoň B1-.

Před tímto kurzem je vhodné absolvovat kurzy na začátečnické a mírně pokročilé úrovni. Kurz Italština I je kurz obecné italštiny pro pokročilé!

Kurz je koncipován tak, aby si v něm studenti prohloubili své znalosti italštiny a byli schopni v italštině s jistotou komunikovat v běžných denních situacích, ale aby se nebáli ani složitějších témat.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

Cílem předmětu je podpořit studenty v práci s autentickými materiály v italštině a usnadnit jim přístup k audiovizuálním zdrojům, díky nimž se mohou v italštině rychleji zlepšovat. Není nicméně opomínána psaná forma jazyka. Důraz je také kladen na správnost mluveného projevu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

Materiály studentům bude rozdávat vyučující, budou také k dispozici na Google Drive. Od studenta se vyžaduje autonomní a systematická práce s těmito materiály.

Vhodnou učebnicí k samostudiu je Italština pro samouky a věčné začátečníky: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/63810846/italstina-pro-samouky-a-vecne-zacatecniky/?gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouraRVxHZ1dcWc23k5_RgkKpa9JWRkuG8DDGZT-DOiwHj9Mob6ass-0aAlVxEALw_wcB

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

Výuka bude probíhat hlavně interaktivní formou, budeme pracovat ale i na pasivní znalosti jazyka (porozumění textu atp.). Velká část seminářů bude věnována práci ve skupinkách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

Aktivní účast na seminářích, včasné odevzdání samostatných prací, test na konci semestru s min. 65% správností.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

 

V kurzu se budeme zabývat tématy na jazykové úrovni B1.  Tématy budou např.  proměňující se společnost, moderní technologie a jejich využití, studentský život doma a v zahraničí, plány do budoucna, ekologie, atp.

V kurzu zopakujeme: člen neurčitý a určitý, tvoření množného čísla, předložky, minulý čas složený a imperfektum, shodu podmětu a předmětu s příčestím minulým, přivlastňovací zájmena.

V kurzu probereme následující gramatické jevy:

minulý čas jednoduchý,

složený předmět,

gerundium,

rozkazovací způsob. 

Tématické okruhy:

zkoušky bez stresu,

peníze a práce,

cestování po Itálii,

pohled do historie.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané do kurzu Italština I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.09.2022)

Úroveň B1-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK