PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Italština I - JLB037
Anglický název: Italian I
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Bahníková
Vyučující: PhDr. Alena Bahníková
Je prerekvizitou pro: JLB038
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia,
je zaměřen na rozšíření znalostí obecného jazyka, zpřesnění gramatických struktur, rozvinutí komunikačních schopností a obohacení slovní zásoby.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (27.09.2011)

Dosažení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Povinná literatura:
Janešová: Italština pro samouky, Leda  2014 (5.vydání)

Doporučená literatura:
Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda 2001, 2008
Hamplová: Stručná mluvnice italštiny, Academia 1995
Italsko-český a česko-italský studijní slovník, Fin Publishing 2010
Rosendorfský: Italsko-český slovník, Leda 2001
Rosendorfský: Česko-italský slovník, SPN 1988
Janešová-Polverari: Italsko-český a česko-italský slovník, Leda 2006
Italsko-český slovník, Finder Olomouc 2001
Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol I. A1-A2, Edilingua 2005

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol II. B1-B2, Edilingua 2005

Mezinárodní zkoušky Plida, Cils, Celi: www.plida.it, www.cils.unistrasi.it, www.cvcl.it

www.scudit.net
www.ladante.it
www.oneworlditaliano.com
www.virgilio.it

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Seminář + cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (08.05.2017)

Podmínky k získání zápočtu: písemný test v rozsahu probrané látky (60 bodů): cvičení "scelta multipla", doplňovací cvičení; trvání testu: 45-60 min. - nutná 65% úspěšnost.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (13.09.2017)

I.                    5.10.2017

-          představení, nástin způsobu výuky, ukázka výuky, požadavky ke zkouškám

-          úvodní ověření znalostí

II.                  12.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: elezioni

b)      grammatica: pronomi diretti e indiretti

c)       comprensione SCRITTA: tipi di elezioni

d)      a casa – produzione SCRITTA: Le vicinissime elezioni parlamentarie ceche

III.                19.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: referendum

b)      grammatica: pronomi combinati

c)       comprensione SCRITTA: Brexit

d)      a casa – produzione SCRITTA: Czechxit?

IV.                26.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: I medici senza frontiere

b)      grammatica: tempi del passato

c)       comprensione SCRITTA: Sanità ugualmente per tutti

d)      a casa – produzione SCRITTA: Lʾessere medico, in Italia e in Repubblica ceca

V.                  2.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: Tutti i Santi

b)      grammatica: passato prossimo, concordanza con soggetto o oggetto?

c)       comprensione SCRITTA: Ruolo della chiesa in Italia.

d)      a casa – produzione SCRITTA: (Non) sono credente…

VI.                9.11.2017

a) comprensione e produzione ORALE: IPhone, Samsung o Huawei?

b) grammatica: passato prossimo o imperfetto?

c) comprensione SCRITTA: La storia dei telefoni portatili

d) a casa – produzione SCRITTA: Il mio android/iOs…

VII.              16.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: che cosa desidera un immigrato?

b)      grammatica: congiuntivo presente, passato

c)       comprensione SCRITTA: Nel mare ci sono i coccodrilli.

d)      a casa – produzione SCRITTA: Sono nato in Syria…

VIII.            23.11.2017

a)      comprensione orale: Meglio nascere come Italiano

b)      grammatica: gradi degli aggettivi

c)       comprensione SCRITTA: Tasso di fecondità in Italia e altrove.

d)      a casa – produzione SCRITTA: Quanti bambini avrò…

IX.                30.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: Commercio e economia in nero

b)      grammatica: pronomi ci e ne

c)       comprensione SCRITTA: Che cosʾè la mafia

d)      a casa – produzione SCRITTA: Esiste la mafia anche in Repubblica ceca?

X.                  7.12.2017

a)   comprensione e produzione ORALE: Booking o AirBnB?

b)   grammatica: imperativo

c)    comprensione SCRITTA: Le nuove forme del viaggiare

d)   a casa – produzione SCRITTA: Che tipo di viaggio preferisco…

XI.                14.12.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: I genitori omossessuali

b)      grammatica: passato remoto

c)       comprensione SCRITTA: La famiglia oggi e ieri

d)      a casa – produzione SCRITTA: Mia famiglia…

XII.              21.12.2017

a) comprensione e produzione ORALE: quanti soldi spendono gli Italiani per Natale

b) grammatica: trapassato prossimo

c) comprensione SCRITTA: consumismo natalizio

d) a casa – produzione SCRITTA: che cosa compro ai miei per Natale…

XIII.            4.1.2018

XIV.            11.1.2018Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané do kurzu Italština I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Vstupní test se nepíše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK