PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Francouzština II - JLB036
Anglický název: French II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Zora Kidlesová
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Zora Kidlesová
Prerekvizity : JLB035
Je záměnnost pro: JLB020
Soubory Komentář
stáhnout LB 20.02. Internet.ordinateur.pdf Internet, ordinateur, lexique
stáhnout LB 20.02.Pronoms relatifs.pdf Grammaire, pronoms relatifs simples et composés, tableau, exercices
stáhnout LB 20.2. Gabi - Jai pas le temps Directed by Carlos Lascano.mp4 clip Gabi
stáhnout LB 20.2.Chanson Gabi+devoir.pdf Chanson Gabi, exercices lexicaux, DEVOIR
stáhnout LB 27. 2. Histoire d´Internet.pdf devoir pour le 6 mars, apres avoir regardé la vidéo, répondez aux questions
stáhnout LB 27.2. lhistoire dInternet et ses débuts.mp4 histoire d´Internet, vidéo, compréhension orale
stáhnout LB 27.2.Comment écrire un résumé.docx regles pour le résumé, exemple
stáhnout Test final JLB035.-36. EXEMPLE d.doc závěrečný test ukázka
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (31.01.2017)

Kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří zvládají francouzštinu na středně pokročilé úrovni (B1) viz anotace ke kurzu Francouzština JLB035 a úspěšně, tj. získáním zápočtu, absolvovali kurz obecné francouzštiny v ZS nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí jinou formou.

Výuka probíhá na základě materiálů vyučujícího, které budou průběžně zveřejňovány v souborech SISu, aby si je studenti mohli doplňovat i v případě absence (zkratka LB označuje materiály PhDr. L. Bosákové, Ph.D., zkratka MD označuje materiály PhDr. M. Dundrové, Ph.D.; pro lepší orientaci je uvedeno i datum zveřejnění).

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB036. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (31.01.2017)

Cíl kurzu je stejný jako v ZS, protože jde o kontinuální práci.

* naučit se do hloubky rozumět kratšímu publicistickému či odbornému článku, umět postihnout, co je "za textem"

* být schopen sepsat kratší résumé, shrnout obsah článku ústně, diskutovat o něm a podat vlastní komentář

* zlepšit svoje komunikační schopnosti a získat větší jistotu při mluvení

* sestavit curriculum vitae a motivační dopis pro daný účel (např. žádost o stáž či o práci)

* upevnit si složitější gramatické i lexikální struktury

* naučit se uvažovat o gramatických jevech v rámci textu a umět samostatně vyvodit gramatické pravidlo či zákonitost


V obecnější rovině by se student měl po absolvování kurzu přiblížit úrovni B2 podle ERR.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (31.01.2017)

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet pro využití elektronického slovníku

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Na stránkách kjp najdete internetové odkazy pro výuku přes internet.

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle grammaire du Francais, Hachette 2004

Grammaire progressive du francais, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

Cvičebnice francouzské gramatiky, Zettlová, Baudinet, Polyglot 1997

Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia 1997

Édito, Didier, Paris 2006

Libre échange 3, Didier Paris 1993

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé, Cle International

Connexions A2/B1, B1/B1+, Didier

Les exercices de grammaire, B1, B2, Hachette

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)

Toute la conjugaison (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; chez Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute la grammaire (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute l'orthographe (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

BLED - Les 50 regles d'or de l'orthographe (Daniel Berlion ; Hachette Livre 2005)

Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, hudební a divadelní představení atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


 

 

 
 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (31.01.2017)

Seminář. Výuka se opírá o práci s vybranými texty a nahrávkami či videi, jejichž podrobná analýza je východiskem pro komentář a jiné typy vlastního jazykového projevu (ústního i písemného). Výběr textů a nahrávek se řídí hlavním tématem a je provázán s probíranou gramatickou problematikou. Nejčastěji se pracuje ve dvojicích či v malých skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.03.2017)

 

K získání zápočtu za LS je třeba (PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.):

*pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

*aktivní účast v hodinách

*prezentace ve dvojici (8-10 minut, Power point, 27. 3. 2017)

*resumé (A4, odevzdané ve vytištěné podobě do 30. 4. 2017)

*úspěšně (min. na 65%) 2 gr.-lex. testy (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo závěrečný gramaticko-lexikální test (100 bodů, 60 minut, minimálně na 65%)

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat (!)

 

K získání zápočtu za LS je třeba (PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.):

*pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

*aktivní účast v hodinách

*prezentace tématu ze studijního oboru (např. bakalářská nebo magisterská práce) dle dohody s vyučující (5-10 minut)

*resumé nebo esej  (A4, odevzdané ve vytištěné podobě před koncem výuky v LS)

*úspěšně (min. na 65%) 2 gr.-lex. testy (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín)

nebo závěrečný gramaticko-lexikální test (100 bodů, 60 minut, minimálně na 65%)

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.03.2017)

Tematické okruhy PhDr. L. Bosákové, Ph.D.:

MEDIAS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES

LE MONDE DU POUVOIR : LES PRÉSIDENTIELLES 2017

ÉCOLOGIE VERSUS ÉCONOMIE

 

Gramatické okruhy:

LE SUBJONCTIF PRÉSENT ET PASSÉ

LES PRONOMS RELATIFS, INDÉFINIS ET NÉGATIFS

L´EXPRESSION DE LA CAUSE ET DE LA CONSEQUENCE

L´OPPOSITION

 

Všechny materiály budou průběžně zveřejňovány zde (v souborech SISu) a označeny datem a iniciálami vyučujících (LB, MD) pro lepší orientaci.

 

Tematické okruhy PhDr. Mileny Dundrové, Ph.D.:

LA PRESSE, LES MÉDIAS

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

L´ACTUALITÉ POLITIQUE EN FRANCE

VIVRE L´EUROPE 

 

Gramatické okruhy:

LE SUBJONCTIF PRÉSENT ET PASSÉ

LES TEMPS DU FUTUR

LES RELATIONS LOGIQUES

LES PRONOMS

LES CONSTRUCTIONS VERBALES

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (31.01.2017)

Do kurzu FR II JLB036 se mohou zapsat studenti, kteří úspěšně (tj. získáním zápočtu) absolvovali obecnou francouzštinu I (JLB035) v zimním semestru nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí (B1, B1+ podle Evropského referenčního rámce) jinou formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK