PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzština I - JLB035
Anglický název: French I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 75 (75)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JLB036
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LB LE COURS DE FR INFORMATIONS.doc VSTUPNÍ INFORMACE PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
stáhnout LES RÉSULTATS DU TEST D´ENTRÉE JLB035 2019.docx výsledky vstupního testu a zařazení do skupin PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
stáhnout TEST D´ENTRÉE MODELE.doc VSTUPNÍ TEST UKÁZKA PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
stáhnout TEST FINAL MODELE.docx ZÁVĚREČNÝ TEST UKÁZKA PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (02.09.2019)
Kurz je určen studentům bakalářského i magisterského studia, kteří ovládají francouzštinu na mírně či středně pokročilé úrovni (A2+/B1).

Podmínkou pro zápis do kurzu je vstupní gramaticko-lex. test (ukázku naleznete v souborech zde v Sisu) na středně pokročilé úrovni, který studenti absolvují první den výuky v pondělí 30. 9. 2019 v místnosti číslo 3018 v Jinonicích v 8:30, 9:30, 10.30, 11.30 pro pondělní kurzy L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové - jiný termín není z důvodu organizace výuky možný!

V hodinách je kladen důraz na práci s autentickými materiály: texty i videm, na porozumění čtenému i slyšenému, stejně tak jako na vlastní produkci v podobě ústního a psaného projevu (dialogy, diskuse ve skupinách, krátká prezentace, komentář, CV, motivační dopis, resumé).

Výuka probíhá na základě materiálů vyučujících, které budou průběžně zveřejňovány v souborech v SIS, aby k nim studenti měli přístup i v případě absence.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)

Cílem kurzu je

*naučit se rozumět kratšímu publicistickému ale i odbornému článku, umět postihnout, co je "za textem"

*být schopen sepsat kratší résumé, shrnout obsah článku ústně, diskutovat o něm a podat vlastní komentář

*sestavit curriculum vitae a motivační dopis pro daný účel (např. žádost o stáž či o práci)

* zlepšit svoje komunikační schopnosti a získat větší jistotu při mluvení

*upevnit si složitější gramatické i lexikální struktury

*uvažovat o gramatických jevech v rámci textu a vyvozovat samostatně určitá pravidla či zákonitosti


V obecnější rovině by se student měl po absolvování kurzu přiblížit úrovni B2 podle ERR.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet pro využití elektronického slovníku

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 

Česko-francouzský slovník, SPN 

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Na stránkách CJP najdete internetové odkazy pro výuku přes internet.

Učebnice a gramatiky:

Le petit grevisse, grammaire française, Groupe De Boeck s.a., Bruxelles

Nouvelle grammaire du Français, Hachette 

Grammaire progressive du français, Cle international 

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus

L´exercisier B1-B2, PUG, Grenoble 2005

Cvičebnice francouzské gramatiky, Zettlová, Baudinet, Polyglot

Guide de communication en français, Didier, Paris 2014

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé, Cle International

Les exercices de grammaire, B1, B2, Hachette

Toute la conjugaison (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; chez Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or)

Toute la grammaire (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or) 
Toute l'orthographe (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or)

BLED - Les 50 règles d'or de l'orthographe (Daniel Berlion ; Hachette Livre)+ časopis Bien-Dire 

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, hudební a divadelní představení atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)

Seminář. Výuka se opírá o práci s autentickými texty, nahrávkami a videonahrávkami, jejichž podrobná analýza je východiskem pro komentář a jiné typy vlastního jazykového projevu (ústního i písemného). Tyto materiály jsou provázány s lexikálně-gramatickou problematikou. Pracuje se většinou v menších skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (02.09.2019)

 

 

Pravidelná účast je povinná.


K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

aktivní účast v hodinách

krátká a dobře srozumitelná prezentace aktuality z frankofonní oblasti (3-5 minut) (zdroje musí být vždy ve francouzštině, např. velké francouzské deníky on-line, rfi, tel. France 24 aj.)

CV (strukturované, A4, odevzdané ve vytištěné podobě před Vánocemi)

úspěšně (min. na 65%) napsané 2 průběžné testy (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (min. na 65%).

Testuje se výhradně látka probraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat (!)

 

(Pokud má někdo zájem o individuální plán, je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku (!)  ZS na všech podmínkách).

Materiály budou pravidelně vyvěšovány zde v sylabu / viz soubory/)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (23.10.2019)

 

Podmínkou pro zápis do kurzu je vstupní gramaticko-lex. test (ukázku naleznete v souborech zde v Sisu) na středně pokročilé úrovni (A2+, B1), který studenti absolvují před zahájením výuky v pondělí 30. 9. 2019 v místnosti 3018 v Jinonicích v  8:30, 9:30, 10.30 a 11.30 pro pondělní kurzy L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové - jiný termín není z důvodu organizace výuky možný!

 

Tematické okruhy - PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.(pondělí 08:20-10:20, 10:30-12.30)

L´IDENTITÉ FRANÇAISE

LA VIE ÉTUDIANTE 

LES MÉDIAS

LA FRANCE EN ACTUALITÉ

 

Gramatické okruhy - PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.

VERBE - FORME ET EMPLOI: le présent de l´indicatif, le futur, le passé composé, l´imparfait, le plus-que-parfait, le conditionnel, le présent et le passé du subjonctif; l´accord, la voix passive

NOMINALISATIONS à base adjective, à base verbale

 

 Tematické okruhy - PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. 

LA VIE ÉTUDIANTE 

LA FRANCE EN ACTUALITÉ

LA FAMILLE EN CRISE

VIVRE L´EUROPE

 

 

Gramatické okruhy - PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. 

LE PRÉSENT ET LES TEMPS DU PASSÉ

LES CONSTRUCTIONS VERBALES 

LA PLACE DE L´ADJECTIF

LA NOMINALISATION

 

Všechny potřebné materiály najdete vždy zde v souborech podle aktuálního data označené zkratkou LB (materiály L. Bosákové) a MD (materiály M. Dundrové).

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (23.10.2019)

Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy francouzštiny převyšuje kapacitu, je nutné projít vstupním testem, na jehož základě budou studenti do kurzu přijati, či nepřijati. Vstupní gramaticko-lex. test je na mírně až středně pokročilé úrovni A2+/B1 podle Evropského referenčního rámce; studenti jej absolvují těsně před zahájením výuky v zimním semestru.

Test se bude pro tento akademický rok psát v pondělí 30.9. 2019 v Jinonicích v místnosti 3018 v 8:30, 9:30, 10:30, 11:30  pro pondělní kurz L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové. (Do testu můžete ke svému jménu připsat, jaký kurz preferujete, pokud to bude z kapacitních důvodů, vyhovíme vám).

Na test se nemusíte se předem hlásit.

 

Testy co nejrychleji opravíme a dáme vám vědět výsledek. Teprve potom se zapište prostřednictvím SIS do kurzů (dřívější zápisy budou anulovány).

 

Ukázku vstupního testu najdete v souborech.

 

Pokud nebudete moci ze závažného důvodu v určený termín přijít, kontaktujte nás předem (!) (lada.bosakova@fsv.cuni.cz), abychom se mohli domluvit na dřívějším termínu

Vstupní test nelze psát z organizačních důvodů dodatečně.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK