PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Francouzština I - JLB035
Anglický název: French I
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 78 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Zora Kidlesová
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Zora Kidlesová
Je prerekvizitou pro: JLB036
Soubory Komentář
stáhnout LB, Le cours de français JLB 035 info.doc vstupní informace
stáhnout Présentation en francais.doc jak připravit prezentaci ve francouzštině
stáhnout Résultats du test JLB035.17.doc vstupní test - výsledky
stáhnout Test final JLB035.-36. EXEMPLE d.doc závěrečný test ukázka
stáhnout Vstupní test - ukázka.doc vstupní test-ukázka
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (04.10.2017)

Kurz je určen studentům bakalářského i magisterského studia, kteří ovládají francouzštinu na mírně či středně pokročilé úrovni (A2+/B1).

V hodinách je kladen důraz na práci s autentickým textem (čtení a rozbor "explication" v úrovni gramatické, lexikalní, stylistické i sémantické), na poslech a porozumění autentickým videonahrávkám a nahrávkám i na vlastní produkci v podobě ústního a psaného projevu (dialogy, diskuse ve skupinách, krátká prezentace, komentář, CV, motivační dopis, resumé).

Výuka probíhá na základě materiálů vyučujících, které budou průběžně zveřejňovány v souborech v SIS, aby k nim studenti měli přístup i v případě absence.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Cílem kurzu je

*naučit se rozumět kratšímu publicistickému či odbornému článku, umět postihnout, co je "za textem"

*být schopen sepsat kratší résumé, shrnout obsah článku ústně, diskutovat o něm a podat vlastní komentář

*sestavit curriculum vitae a motivační dopis pro daný účel (např. žádost o stáž či o práci)

* zlepšit svoje komunikační schopnosti a získat větší jistotu při mluvení

*upevnit si složitější gramatické i lexikální struktury

*uvažovat o gramatických jevech v rámci textu a vyvozovat samostatně určitá pravidla či zákonitosti


V obecnější rovině by se student měl po absolvování kurzu přiblížit úrovni B2 podle ERR.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet pro využití elektronického slovníku

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Na stránkách kjp najdete internetové odkazy pro výuku přes internet.

Učebnice a gramatiky:

Le petit grevisse, grammaire française, Groupe De Boeck s.a., Bruxelles 2009

Nouvelle grammaire du Français, Hachette 2004

Grammaire progressive du français, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

L´exercisier B1-B2, PUG, Grenoble 2005

Cvičebnice francouzské gramatiky, Zettlová, Baudinet, Polyglot 1997

Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia 1997

Guide de communication en français, Didier, Paris 2014

Édito, Didier, Paris 2012

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé, Cle International

Connexions A2/B1, B1/B1+, Didier

Les exercices de grammaire, B1, B2, Hachette

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)

Toute la conjugaison (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; chez Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute la grammaire (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute l'orthographe (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

BLED - Les 50 règles d'or de l'orthographe (Daniel Berlion ; Hachette Livre 2005)

Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, hudební a divadelní představení atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Seminář. Výuka se opírá o práci s autentickými texty, nahrávkami a videonahrávkami, jejichž podrobná analýza je východiskem pro komentář a jiné typy vlastního jazykového projevu (ústního i písemného). Tyto materiály jsou provázány s lexikálně-gramatickou problematikou. Pracuje se většinou ve dvojicích nebo v malých skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

 

 

Pravidelná účast je povinná.


K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

aktivní účast v hodinách

krátká prezentace na 5 minut (fr. aktualita, rfi, France 24, la presse écrite etc.)

CV (strukturované, A4, odevzdané ve vytištěné podobě před Vánocemi)

úspěšně (min. na 65%) napsané 2 průběžné testy (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (min. na 65%).

Testuje se výhradně látka probraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat (!)

 

(Pokud má někdo zájem o individuální plán,je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku ZS na všech podmínkách).

Materiály budou pravidelně vyvěšovány zde v sylabu / viz soubory/)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (06.12.2017)

 

Podmínkou pro zápis do kurzu je vstupní gramaticko-lex. test (ukázku naleznete v souborech zde v Sisu) na středně pokročilé úrovni (A2+, B1), který studenti absolvují první den výuky v pondělí 2. 10. 2016 v místnosti 3018 v Jinonicích v  8:00, 9:00, 10.00 a 11.00 pro pondělní kurzy L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové - jiný termín není z důvodu organizace výuky možný!  Podrobnější info na stránkách KJP v aktualitách.

 

Tematické okruhy - PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.(pondělí 08:20-10:20, 10:30-12.30)

ENTRER À L´UNIVERSITÉ

LA FRANCE EN ACTUALITÉ

LE MONDE DU POUVOIR

 

 

 Tematické okruhy - PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (čtvrtek 16.00-18.00):

LA VIE ÉTUDIANTE 

LE MONDE DU TRAVAIL 

L´ACTUALITÉ EN FRANCE

LA PRESSE ET LES MÉDIAS

 

 

Gramatické okruhy -PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.

LE VERBE (LE PRESENT, LES TEMPS DU PASSE - L´ACCORD DU PARTICIPE PASSE, LE FUTUR ET LES CONDITIONNELS)

LES PRONOMS

LA CAUSE ET LA CONSÉQUENCE

LES PREPOSITIONS ET LA LOCALISATION DANS LE TEMPS ET L´ESPACE

Všechny potřebné materiály najdete vždy zde v souborech podle aktuálního data označené zkratkou LB (materiály L. Bosákové) a MD (materiály M. Dundrové).

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

Gramatické okruhy - PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (čtvrtek 16.00-18.00):

LE PRÉSENT ET LES TEMPS DU PASSÉ

LES CONSTRUCTIONS VERBALES 

LA PLACE DE L´ADJECTIF

 LA NOMINALISATION

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy francouzštiny převyšuje kapacitu, je nutné projít vstupním testem, na jehož základě budou studenti do kurzu přijati, či nepřijati. Vstupní gramaticko-lex. test je na mírně až středně pokročilé úrovni A2+/B1 podle Evropského referenčního rámce; studenti jej absolvují hned v první den výuky zimního semestru.

Test se bude pro tento akademický rok psát v pondělí 2.10. 2017 v místnosti 3018 v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 pro pondělní kurz L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové. (Do testu ke svému jménu připište, který kurz byste v ZS preferovali, pokud to bude možné, budeme se Vám snažit vyhovět).

Na test se nemusíte se předem hlásit.

 

Testy co nejrychleji opravíme a dáme vám vědět výsledek. Teprve potom se zapište prostřednictvím SIS do kurzů (dřívější zápisy budou anulovány).

 

Ukázku vstupního testu najdete v souborech.

 

Pokud nebudete moci ze závažného důvodu přijít v určený termín, napište předem (lada.bosakova@fsv.cuni.cz); předtermín 25.9.2017 v dopoledních hodinách.

Vstupní test nelze psát z organizačních důvodů dodatečně.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK