PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Španělština odborná I - JLB029
Anglický název: Spanish for Political Sciences, International Studies, Sociology, Economics, Journalism and Mass Communication I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FSV_odborna_vstupni test.doc vstupní test PhDr. Ludmila Mlýnková
stáhnout spanelstina_odborna_prijati studenti_2019.doc spanelstina_odborna_prijati studenti_2019 PhDr. Ludmila Mlýnková
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (21.08.2019)
Upozornění pro zájemce o kurz JLB 029

Milí studenti!
Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštiny převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 30. září 2019 /Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, 9:15, 10:30, 11:45 a 13:00 hod., není nutné se předem hlásit, stačí se dostavit. Vstupní požadavky a ukázku testu naleznete v sylabech kurzu.
Pokud se z velmi vážných důvodů nebudete moci dostavit 30.9., je možné si test přijít napsat předem v mých konzultačních hodinách v pondělí 26.8., 2.9. a 23. 9. (9:30-10:30 /Hollar 116). V takovém případě mě prosím s předstihem kontaktujte (ludmila.mlynkova@fsv.cuni.cz). Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se do kurzu zapíšete.

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá pokročilou znalost jazyka v rozsahu Nové učebnice současné španělštiny - 1. díl (Macíková, Mlýnková). Prohlubuje odbornou slovní zásobu a schopnost studentů přečíst a reprodukovat odborný text. Obsahem kurzu je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností (lekce 1- Repaso I Učebnice současné španělštiny - 2.díl).

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (06.08.2018)

Cílem předmětu je prohloubení složitějších gramatických struktur a nácvik oboustranného překladu složitějších odborných textů. Důraz je kladen na samostatný projev, studenti prezentují aktuality tak, aby vzbudili zájem publika a přiměli ostatní k diskuzi. Studenti by měli dokázat obhájit svůj názor a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Povinná literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) , 2. díl. Brno, Edika 2007
odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015

 


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.emprendedores.es
www.cervantes.es
www.capital.es
www.terra.es
www.rae.es
www.elpais.es
www.elmundo.es
www.abc.es
www.cervantes.es
www.donquijote.org/spanishlanguage/
www.donquijote.org/pdd/
www.donquijote.org/lessons/
www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/
www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/
www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/
www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (06.08.2018)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (06.08.2018)

Podmínky k získání zápočtu:

2 testy à 40 bodů ((gramatická cvičení, překlad a odpovědi na otázky)             

prezentace na předem stanovené téma (10 bodů)                           

krátké testy nebo DÚ test (10bodů)                          Ukázka zápočtového testu viz přiložený soubor.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Lekce 1 - Repaso I (Učebnice současné španělštiny - 2. díl)

Tematické okruhy:
socioekonomické problémy mladých lidí v současné společnosti
příčiny migrace obyvatelstva a její důsledky
význam studia a vzdělání
trh práce
pracovní pohovor a životopis
konverzační obraty typické ve společenském styku.

Gramatika: další použití subjuntivu přítomného, subjuntiv imperfekta, podmínková souvětí II. typu, typické rysy odborného stylu.
Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (15.08.2016)

Předpokládá se pokročilá znalost jazyka v rozsahu celé Učebnice současné španělštiny - 1. díl (Macíková, Mlýnková).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK