Ruština odborná II - JLB028
Anglický název: Specialised Russian II
Český název: Ruština odborná II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 13 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB027
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Boris Naděždin_28.docx 5) text z hodiny 18. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout cena jaderných zbraní_28.docx 3) text z hodiny 4. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Edgar Vinnický Umirotvorenije.docx 7a) povinný text z hodiny 8. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Judin o Navalném 28.docx 1) text z hodiny 19. 2. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Peter Pellegrini_40.docx 7b) doplňkový text z hodiny 8. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinovy sliby_28.docx 4) text z hodiny 11. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout šťastné země_28.docx 6) text z hodiny 25. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z ruštiny JLB028.docx ukázka výstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Volby v pravé poledne 28.docx 2) text z hodiny 26. 2. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.02.2024)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů, volně navazuje na JLB 027. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného Ruska a jeho historickým pozadím.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.02.2024)

Dosažení pokročilé úrovně B2/C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

Povinná literatura:
Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň B a C
-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

https://tass.ru/

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.kommersant.ru 

https://meduza.io/

www.ng.ru

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus


BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykové portály:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v normativních slovnících

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (26.01.2023)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.01.2022)

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.

2) Písemný test 
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.

Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Klasifikuje se práce v hodině, individuální pokrok a úspěšnost v závěrečném testu.

Klasifikační stupnice:

(výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) (velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) (dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) (dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky) (nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce) 

Trebovanija k russkogovorjashchim studentam:
Pis´mennyj test, prednaznachennyj dlja cheshskix studentov.

Ot ruki napisannyje konspekty statej, pročitannyx na vami propushchennyx seminarskix zanjatijax, i kommentarij k odnomu iz nix.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

Učebnicová témata: politické strany, volby, předvolební kampaň, diplomacie.


Aktuální texty na společenskovědní témata (např. v roce 2022/23 to byla nová koncepce zahraniční politiky, Simoňjanová versus Kazanskij, AI a obhajoba diplomové práce, elektrické koloběžky a vodíkové autobusy, Ilja Jašin u soudu aj.)

V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.04.2008)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky a kurzu JLB 027, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.