PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná II - vyšší - JLB028
Anglický název: Specialised Russian II - upper levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Antalya_28.docx 8) text z hodiny 15. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Boris Naděždin_28.docx 5) text z hodiny 18. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout cena jaderných zbraní_28.docx 3) text z hodiny 4. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout co máme společného EN.docx 10) text z hodiny 29. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Edgar Vinnický Umirotvorenije.docx 7a) povinný text z hodiny 8. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Judin o Navalném 28.docx 1) text z hodiny 19. 2. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Peter Pellegrini_40.docx 7b) doplňkový text z hodiny 8. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinovy sliby_28.docx 4) text z hodiny 11. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Reportéři bez hranic_28.docx 9) text z hodiny 22. 4. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout šťastné země_28.docx 6) text z hodiny 25. 3. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z ruštiny JLB028.docx ukázka výstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Volby v pravé poledne 28.docx 2) text z hodiny 26. 2. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout výbor zvláštního vlivu.docx 11) text z hodiny 6. 5. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Zrádci_28.docx 12) text z hodiny 13. 5. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.02.2024)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů, volně navazuje na JLB 027. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného SNS a jeho historickým pozadím.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.02.2024)

Dosažení pokročilé úrovně B2/C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)

Povinná literatura:
Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň B a C
-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk 
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykové portály:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (26.01.2023)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.01.2022)

Změny požadavků v důsledku pandemie Covid-19

 

Pravidelné odevzdávání všech úkolů 

Studenti, kteří odevzdávali pravidelně všechny práce a účastnili se výuky online, test psát nemusí.

Studenti, kteří odevzdávali pravidelně všechny práce, ale neúčastnili se výuky online, musí absolvovat ústní část zápočtu, ať už osobně ve vypsaných termínech nebo online.

Závěrečný test  je tak možné psát v případě, že má student zájem ověřit si své aktuální aktivní znalosti anebo si vylepšit navrženou klasifikaci.

-------------------------------------------------

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.

2) Písemný test 
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.

Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Klasifikuje se práce v hodině, individuální pokrok a úspěšnost v závěrečném testu.

Klasifikační stupnice:

(výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
(velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)
(dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
(dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky)
(nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce) 

Trebovanija k russkogovorjashchim studentam:
Pis´mennyj test, prednaznachennyj dlja cheshskix studentov.

Ot ruki napisannyje konspekty statej, pročitannyx na vami propushchennyx seminarskix zanjatijax, i kommentarij k odnomu iz nix.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.09.2011)

Učebnicová témata: politické strany, volby, předvolební kampaň, diplomacie.

Aktuální texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2009/2010 se v LS probírala např. svoboda shromažďování, hlavní události 2009, lesk a bída vítězství, pomoc třetímu světu, volby, Gorbačov - Cohen).

V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.04.2008)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky a kurzu JLB 027, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK