PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná I - vyšší - JLB027
Anglický název: Specialised Russian I - upper levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB028
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Alexej a Darja Navalní.docx 3) materiály z hodiny 16. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ampír v době moru_39_27.docx 5) text z hodiny 30. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Arendtová - Jaspers 23.docx 8) text z hodiny 20. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kozlov Philippenzo_27.docx 7) text z hodiny 13. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout menšiny_27.docx 2) materiály z hodiny 9. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Oblomov Bespilotnaja.docx 9) text z hodiny 27. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout parlamentní volby na Slovensku_27.docx 1) text z hodiny 2. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Pije se méně, spotřeba stoupá_27.docx 4) text z hodiny 23. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinův trojboj_27.docx 11) text z hodiny 11. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout rusko-finská hranice.docx 10) text z hodiny 4. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka výstupního testu z ruštiny JLB 027.doc PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka vstupního testu do kurzu JLB027 .docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vzájemný respekt, nebo fobie_27.docx 6) text z hodiny 6. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného SNS a jeho historickým pozadím.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Výrazné zlepšení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (12.09.2022)

Povinná literatura:
Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň B a C
-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru

www.rambler.ru

http://www.google.com

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.tass.ru

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.grani.org

https://obshchayagazeta.eu/

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

https://www.currenttime.tv/

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus

http://www.echomsk.ru/ - momentálně zbaveno licence
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/

-----------------------

Jazykové portály:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (05.09.2021)

Požadavky k zápočtu při online výuce:

pravidelné a včasné odevzdávání všech úkolů.


Studenti, kteří odevzdávali pravidelně všechny práce a účastnili se výuky online, test psát nemusí.
Studenti, kteří odevzdávali pravidelně všechny práce, ale neúčastnili se výuky online, musí absolvovat ústní část zápočtu, ať už osobně ve vypsaných termínech nebo online (týká se nerodilých mluvčích).
Závěrečný test je tak možné psát v případě, že má student zájem ověřit si své aktuální aktivní znalosti nebo kvůli prominutí prerekvizity kurzu JLB028.

Podmínky k získání zápočtu:

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.

2) Písemný test
Test ověřuje orientaci v neznámém politologickém/sociologickém textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete zde v souborech.

 

Требования к русскоговорящим студентам:

Тест, предназначенный для чешских студентов. (Или специальный вариант для не владеющих чешским языком, проверяющий знания профессиональной лексики и тем по учебнику.)

От руки написанные изложения статей, прочитанных на вами пропущенных семинарских занятиях, и комментарий к одной из них.Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (05.09.2021)

Učebnicová témata: politika, typy státního zřízení, národnostní složení RF. 

Aktuální texty na společenskovědní témata (v akademickém roce

2019/20 např.: Duďův dokument o Beslanu, zatčení studenta politologie Jegora Žukova, píseň o korupci v Kemerovu, hospodářská spolupráce Ruska s africkými zeměmi, perspektivy těžby uhlí v Evropě a Rusku, Nobelova cena za mír a chudoba v Rusku aj.).

 

V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (05.09.2021)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf.

Změna v souvislosti s přechodem do online prostředí:

V úterý 29. září 2020 nebo v pátek 2. října v 11.00 v Google Hangouts, viz dopis přihlášeným studentům z 23. 9. 2020.

Termíny vstupního testu:

úterý 29. září 2020 v 9.00 nebo v 10.00 hodin v učebně č. 115 v Hollaru

v pátek 2. října 2020 v 9.00 nebo v 10.00 v učebně č. 215 v Hollaru

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK