PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Italština odborná II - JLB024
Anglický název: Specialised Italian II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB023
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)
Kurz navazuje na Italštinu odbornou I JLB 023 a je určen posluchačům všech oborů FSV UK. Navazuje na úroveň italštiny získanou v předchozím semestru a náplní bude nejen opakování a nabytí nových znalostí gramatických struktur, ale také rozšíření slovní zásoby pro potřeby užití jazyka na odborné úrovni - témata budou zvolena na míru podle konkrétních studentů, kteří se do kurzu zapíší.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

Kurz Italština odborná II si klade za cíl

1) budovat u studentů schopnost porozumět ODBORNÉMU textu, interpretovat jej a argumentovat na jeho základě

2) zlepšovat psaný projev studentů

3) rozumět všem formám mluvené italštiny (odborná přednáška, jednání)

4) hovořit korektně italsky

5) fixovat gramatické struktury a logickou strukturu jazyka, rozšiřovat slovní zásobu

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

Vyučující poskytne studentům všechny materiály. Materiály budou dostupné v cloudu a bude potřeba je strukturuvaně a systematicky využívat. 

Doporučené weby: 

https://learnamo.com/corso-intermedio-italiano/

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ (matriály na úrovni B2-C1)

www.ansa.it


www.lastampa.it


www.corriere.it


www.repubblica.it


www.scudit.net


www.ladante.it

 Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

V kurzu budeme pracovat s autentickými materiály - hojně budeme využívat internetové zdroje - online přednášky k tématům zvoleným studenty, odborné texty, ale také např. podcasty. Dále budeme využívat metod kooperativní výuky. Zaměříme se ale také na "neinteraktivní" práci (četba).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

Podmínky ke složení zkoušky:

Ústní prezentace na zvolené téma v průběhu semestru: 20b

Tři odevzdané eseje: 30b

Ústní zkouška na konci semestru: 50b

 

 

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

Četba odborných textů, studentské prezentace, italské společenské aktuality, složitější gramatické struktury - především souslednost časů, konjunktiv, imperativ, pasivní forma.

Témata budou specifikována na začátku semestru podle specifických potřeb zapsaných studentů - může se jednat např. o změny ve společnosti pod vlivem migrace, globální oteplování, ekonomická krize atp.

 

 

 

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná II.
Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (23.01.2022)

Úroveň B2 dle ERR a absolvování kurzu Italština odborná I. Pro studenty, kteří neabsolvovali v zimním semestru kurz Italština odborná I: před začátkem semestru je pro zapsání do kurzu také možné kontaktovat vyučující s žádostí o ověření znalostí jinou formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK