PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Italština odborná I - JLB023
Anglický název: Specialised Italian I
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Bahníková
Vyučující: PhDr. Alena Bahníková
Je prerekvizitou pro: JLB024
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia, je zaměřen na práci s odbornými politologickými, ekonomickými, sociologickými a žurnalistickými texty a gramatickou a lexikální specifiku odborného jazyka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Dosažení úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (05.05.2017)

Povinná literatura:
Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda 2001, 2008 nebo
Janešová: Italština pro samouky, Leda 1998, 2009 (4.vydání),2014 (aktualizované 5.vydání)
Bahníková: Letture politologiche, FSV UK Praha 1996
Pospíšilová, Sládková: Avviamento alla lettura di testi economici, VŠE Praha 1994
Bahníková, L´italiano della sociologia - letture sociologiche: Karolinum 1996

Doporučená literatura:
Hamplová: Stručná mluvnice italštiny, Academia 1995
Del Pont, Pospíšilová, Sládková: Dall´economia "neorealista" al "made in Italy", VŠE 1996
Italsko-český a česko-italský studijní slovník, Fin Publishing 2010
noviny (La Repubblica, La Stampa, Corriere della ser

 

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol I. A1-A2, Edilingua 2005

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol II. B1-B2, Edilingua 2005

www.virgilio.it
www.ansa.it
www.lastampa.it
www.corriere.it
www.repubblica.it
www.scudit.net
www.ladante.it
www.oneworlditaliano.com
http://utenti.multimania.it/italianonline

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (05.05.2017)

Podmínky k získání zápočtu: písemný test v rozsahu probrané látky (60 bodů): cvičení "scelta multipla", doplňovací a lexikální cvičení;
trvání testu: 45-60 min. - nutná 65% úspěšnost.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (13.09.2017)

I.                    5.10.2017

-          představení, nástin způsobu výuky, ukázka výuky, požadavky ke zkouškám

-          úvodní ověření znalostí

II.                  12.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: campagna elettorale

b)      grammatica: congiuntivo presente e passato - uso

c)       comprensione SCRITTA: sistema politico Italiano

d)      a casa – produzione SCRITTA: Le vicinissime elezioni parlamentarie ceche

III.                19.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: referendum

b)      grammatica: frasi subordinate implicite

c)       comprensione SCRITTA: Brexit

d)      a casa – produzione SCRITTA: Czechxit?

IV.                26.10.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: I medici senza frontiere

b)      grammatica: congiunzioni coordinanti

c)       comprensione SCRITTA: La sanità per tutti fa bene allʾeconomia

d)      a casa – produzione SCRITTA: I pro e i contro un sistema sanitario “gratis“

V.                  2.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: Le moderne religioni

b)      grammatica: congiuntivo imperfetto e trapassato

c)       comprensione SCRITTA: cattolicesimo in Italia e in Rep. Ceca

d)      a casa – produzione SCRITTA: Perché la società di oggi diventa atea?

VI.                9.11.2017

a) comprensione e produzione ORALE: Che cosʾè una DQ?

b) grammatica: congiunzioni con il congiuntivo

c) comprensione SCRITTA: Bambini di oggi e DQ

d) a casa – produzione SCRITTA: Educare a essere digitalmente intelligenti.

VII.              16.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: crisi migratoria

b)      grammatica: concordanza dei tempi I

c)       comprensione SCRITTA: affrontare REALMENTE un immigrato

d)      a casa – produzione SCRITTA: Ho visto un reportage

VIII.            23.11.2017

a)      comprensione orale: società in crisi dʾidentità

b)      grammatica: concordanza dei tempi II

c)       comprensione SCRITTA: Tipico Italiano di oggi

d)      a casa – produzione SCRITTA: Società xenofoba?

IX.                30.11.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: Origini della mafia

b)      grammatica: forma passiva

c)       comprensione SCRITTA: economia sotterranea in Italia

d)      a casa – produzione SCRITTA: le forme della mafia in Rep. Ceca

X.                  7.12.2017

a)   comprensione e produzione ORALE: Booking o AirBnB?

b)   grammatica: aggettivi e pronomi indefiniti

c)    comprensione SCRITTA: Pianeta velato da flussi aerei „artificiali“

d)   a casa – produzione SCRITTA: Prendere o no un aereo

XI.                14.12.2017

a)      comprensione e produzione ORALE: La nuova famiglia

b)      grammatica: passato remoto

c)       comprensione SCRITTA: Famiglia tradizionale e nuove leggi

d)      a casa – produzione SCRITTA: Diritto di avere una famiglia

XII.              21.12.2017

a) comprensione e produzione ORALE: I soldi spesi per Natale

b) grammatica: gerundio e participio

c) comprensione SCRITTA: Il consumismo vs la tradizione

d) a casa – produzione SCRITTA: Una favola natalizia…

XIII.            4.1.2018

XIV.            11.1.2018Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná I.
Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (12.09.2016)

Úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Vstupní test se nepíše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK