Francouzština odborná I - JLB019
Anglický název: Specialised French I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 42 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB020
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je určen studentům bakalářského i magisterského studia s úrovní B2 (min B1+) kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými obory. Kurz je zaměřen na práci s autentickými materiály z oboru společenských věd, na specifickou slovní zásobu i gramaticko-lexikální struktury charakteristické pro odborný jazyk.


Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření jazykových kompetencí ve vztahu ke studovaným oborům frekventantů:. naučit se porozumět složitějšímu publicistickému i odbornému textu; shrnout jeho obsah ústně a vypracovat po formální i obsahové stránce správně písemné resumé

. diskutovat o společenských tématech a vyjádřit vlastní, kompetentní komentář za pomoci odborných argumentů

. v obecné rovině zlepšit úroveň svých komunikačních dovednosti v ústním i psaném projevu a dobře rozlišovat mezi obecným a odborným jazykem

. upevnit a aktivně používat složitější  gramatické a lexikální struktury odborného jazyka, a tak vytříbit svůj ústní i písemný projev 

Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literatura -


Literatura:

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 

Česko-francouzský slovník, SPN 

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 

Le Petit Grevisse, De Boeck 

Grammaire progressive du francais, Cle international 

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 

L´Exercisier, PUG 

Guide de communication en français, Didier 

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 

L´Administration.com, CLE international 

 Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 le magazine linguistique BIEN-DIRE

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Na stránkách CJP jsou k dispozici zajímavé internetové odkazy pro výuku přes internet  https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet 

 

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, filmová, hudební a divadelní představení atp.)


 

 
 

Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Metody výuky -

Seminář, v kurzu převládá patnerská a skupinová práce na základě autentických materiálů z oblasti společensko-vědních témat, předpokládá se pravidelná a aktivní účast studentů na všech aktivitách probíhajících v rámci kurzu. 
 
 
 

Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

K získání zápočtu za ZS 

 

pravidelná a aktivní účast v seminářích včetně včasného plnění všech zadaných ústních i písemných prací: 50% hodnocení

 

úspěšně, tj. min. na 65% napsané 2 průběžné testy (45 minut, pouze pro studenty s pravidelnou docházkou);  z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (60 min. na 65%) : 50% hodnocení

 

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně sledovat všechny materiály zveřejňované postupně na sdíleném Google disku .

 

(Pokud má někdo zájem o individuální plán, je nutné domluvit se s vyučující předem (hned na začátku (!)  ZS) na všech podmínkách.

 

 

 

Poslední úprava: Poslušná Lucie, Mgr. (13.09.2023)
Sylabus -

Tematické okruhy:

LE MONDE EN ACTUALITÉ : PARLER D´UN CONFLIT MILITAIRE

LES MIGRANTS À CALAIS

QUESTIONS DE SÉCURITÉ : SYSTÈMES DE SURVEILLANCE (RECONNAISSANCE FACIALE)

CHAT GPT ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (SOLDATS ROBOTS)

 

Gramaticko-lexikální okruhy:

FORMES VERBALES INDÉFINIES : PARTICPIPES (LES ACCORDS), GÉRONDIF, INFINITIF, NOM ET ADJECTIF VERBAL

LE DISCOURS INDIRECT (LA CONCORDANCES DES TEMPS)

LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS


 

 

 

Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Vstupní požadavky -

Kurz je určen studentům BAKALÁŘSKÉHO I MAGISTERSKÉHO STUDIA, kteří dosáhli úrovně B2 (min B1+, středně a velmi pokročilí); studenti s certikátem úrovně C1 podle ERR nemusí psát vstupní test.

 

PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO KURZU JE ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO lexikálně-gramatického TESTU (v trvání 40 minut), KTERÝ SE BUDE PSÁT 5/10/2023 PREZENČNĚ V JINONICÍCH, MÍSTNOST C 420 ve 14.00, 14.50.,15.40 a 16.30. Studenti se nemusí zapisovat, v případě naplnění kapacity místnosti vyčkají na další termín. 

Pouze studenti, kteří úspěšně zvládnou test budou do kurzu přijati (nezáleží tedy na pořadí při zápisu); ostatní studenti si sami zápis včas zruší.V Sisu (soubory) naleznete modelový test s corrigés.

Poslední úprava: Bosáková Lada, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)