PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro ekonomy - pokročilí II - JLB018
Anglický název: German for Economics upper-intermediate II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB017
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)
Kurz je určen posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie. Probíhá v letním semestru a navazuje na kurz předešlý.
V rámci kurzu studenti vypracují projekt vlastní fiktivní firmy (s partnerem nebo samostatně). Během práce na projektu studenti uplatní znalosti z oblasti podnikové ekonomie, procvičí a rozšíří si slovní zásobu především v oblasti hospodářské němčiny, ale i obecného jazyka. Během semestru budou dílčí části projektu prezentovány, dílem jako simulace obchodního jednání. Projekt bude uzavřen souhrnnou prezentací založené firmy. Práce na projektu bude vyžadovat aktivní komunikaci, a to jak ústní, tak písemnou, při níž si studenti procvičí i schopnosti argumentace a obhájení názoru, včetně základů obchodní korespondence.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Vypracování souhrnného projektu založení fiktivní firmy. Uplatnění nabytých teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomie, procvičení a zdokonalení v komunikaci v nejrůznějších, i nových, jazykových situacích, v psaném projevu, v návaznosti na různé obory ekonomie. Projekt pomůže usnadnit čtení a orientaci v odborných textech, aktivní používání známých gramatických jevů, nabízí využití moderních technologií. Výstupem bude zpracování firemního deníku a prezentace firmy.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Vyučující poskytne studentům vlastní materiály vycházející z různých internetových i tištěných zdrojů, mj.:

R.Buhlmann, A.Fearns, E.Leimbacher: Wirtschaftsdeutsch von A-Z
V.Eismann: Wirtschaftskommunikation Deutsch 1
Iva Michňová: Deutsch im Beruf 1
Iva Michňová: Business Deutsch
Josef Wergen, Annette Wörner: Obchodní korespondence a komunikace
H.-J.Hantschel, V.Klotz, P.Krieger: Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 - Übungsbuch


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Seminář, partnerská práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

Založení fiktivní firmy:                

- určení její organizace a formy 

- koncepce produktu

- charakteristika potenciálního zákazníka

- návrh reklamní strategie

- obchodní kontakty.

Průběh zakládání podniku bude zdokumentován ve firemním deníku a průběžně prezentován. Studenti na závěr projektu svůj podnik představí. Hodnocena bude také aktivní práce na zpracování projektu.

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Témata související se zpracováním projektu, např.:

Založení firmy a obchodní strategie

Právní formy podniků

Organizační struktura podniku

Management

Marketing

Obchodní korespondence

 


Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2022)

Zvládnuté gramatické struktury jazyka, porozumění náročnějšímu obecnému textu a jeho reprodukce, schopnost spontánní komunikace. Úspěšné zvládnutí kurzu němčina pro ekonomy pro pokročilé I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK