PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro ekonomy - pokročilí I - JLB017
Anglický název: German for Economics upper-intermediate I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB018
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie (v případě volné kapacity kurzu i studentům jiných oborů) s velmi dobrou znalostí němčiny. Je zaměřen na rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností, na opakování, zdokonalení, popř. rozšíření gramatiky.
Kurs je vhodný pro studenty, kteří se chtějí učit rozumět psanému i slyšenému slovu v originálních odborných textech. Návazný kurs pro úspěšné absolventy kurzu němčina pro ekonomy pro středně pokročilé I.,II.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Práce s odbornými texty z oblasti hospodářství, politiky, vědy.

Porozumění psanému i slyšenému textu, zdokonalení komunikačních dovedností, procvičení písemného projevu, rozšíření slovní zásoby.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Výukové materiály poskytnuté studentům v kurzu vycházejí z různých tištěných a internetových zdrojů a jsou sestavovány individuálně pro potřeby kurzu.

Učebnice:
R.Buhlmann, A.Fearns, E.Leimbacher: Wirtschaftsdeutsch von A-Z
H.Baběradová: Fachsprache Deutsch - Finanzen
M.Perlmann-Balme, S.Schwalb, D.Weers: em neu 2008, Abschlusskurs (Kursbuch)
J.Orth-Chambah, M.Perlmann-Balme, S.Schwalb: em neu 2008, Abschlusskurs (Arbeitsbuch)

G. und D.Volgnandt: Exportwege neu 3


Noviny a časopisy, internetové zdroje:

FAZ, Die Welt, Die Zeit, Österreich Spiegel, Süddeutsche Zeitung, www.dw.com, www.spiegel.de, www.focus.deMateriály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Seminář s důrazem na partnerskou a skupinovou práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Podmínky splnění zápočtu:

- 50% - aktivní práce během semestru (aktivní účast na hodinách, plnění průběžně zadávaných úkolů)

- 50% - jeden komplexní test ve zkouškovém období (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika a porozumění čtenému textu), trvá max. 1 hodinu.Test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy.

Pro úspěšné splnění zápočtu je třeba v každé jeho části dosáhnout min.65% hodnocení.

Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB 018.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Plánované tématické okruhy

1. Deutschland und die Welt

2. Soziale und gesellschaftliche Fragen

3. Medien und Kommunikation

4. Technik und ihr Einfluss auf unser Leben

5. Erfindungen und wie die Dinge funktionieren

 

Návrh gramatických témat:

Präpositionen (vor allem mit Genitiv)

Rektion der Verben

Konjunktiv I und II

 

Odborná a gramatická témata mohou být pozměněna na základě přání a potřeb studentů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Očekávaná vstupní jazyková úroveň: B1+/B2.

Zvládnuté gramatické struktury jazyka, porozumění náročnějšímu obecnému textu a jeho reprodukce, odpovídající slovní zásoba. Před zápisem do kurzu doporučuji samostatně absolvovat test jazykových znalostí (např. https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-einstufungstest/).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK