PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I - JLB011
Anglický název: German for Economics intermediate I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 22 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB012
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie a pokud to kapacita kurzu dovolí, pak i studentům jiných oborů. Předpokladem je dosažení středně pokročilé úrovně německého jazyka (B1). Základním cílem kurzu je především osvojení a procvičování základní slovní zásoby v oblasti hospodářské němčiny, globální, příp. selektivní porozumění méně komplikovaným odborným textům a mluvenému projevu na daná témata, schopnost samostatně se vyjádřit k danému tématu, opakování, zdokonalení a procvičování gramatiky.
Kurz probíhá v zimním semestru.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen porozumět (základním) informacím obsaženým v psaném a mluveném projevu na vybraná běžná ekonomická témata, v rozhovoru reagovat na známá témata a samostatně se k nim vyjádřit a sdělit svůj názor. Bude umět (jednoduše) zformulovat souvislý text na dané ekonomické téma.  

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Výukové materiály poskytnuté studentům v kurzu vycházejí z různých tištěných a internetových zdrojů a jsou sestavovány individuálně pro potřeby kurzu.

 

G. und D.Volgnandt: Exportwege neu 2 

D. Maenner, J. Schote, G. Weimann: Erfolgreich in Alltag und Beruf, Brückenkurs B1+

J.Březina, D.Drmlová, J.Vápeník, D.Bednářová a kol.: Fachsprache Wirtschaft

S. Schmohl, B. Schenk, S. Bleiner, M. Wirtz, J. Glaserr: Akademie Deutsch B1+/B2+

Noviny a časopisy:
Die Zeit, Die Welt, Österreich Spiegel, FAZ

Internetové zdroje:
dw.com

spiegelonline.de

focus.de

kurier.at/mehr-platz

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Seminář, dle možností s těžištěm v partnerské a skupinové práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Podmínky splnění zápočtu:

- 50% - aktivní práce během semestru (aktivní účast na hodinách, plnění průběžně zadávaných úkolů)

- 50% - jeden komplexní test ve zkouškovém období (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika a porozumění čtenému textu), trvá max. 1 hodinu.Test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy.

Pro úspěšné splnění zápočtu je třeba v každé jeho části dosáhnout min.65% hodnocení.


Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB 012.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Navrhovaná odborná témata - po dohodě s účastníky kurzu mohou být pozměněna:

1. Einleitung in die Wirtschaft

2. Das Unternehmen

3. Rechtsformen der Unternehmen

4. Existenzgründung

 

Plánovaná gramatická témata - mohou být přizpůsobena přáním a potřebám studentů:

Konjunktionen und Konnektoren

Infinitivsätze

Indirekte Fragesätze und Relativsätze

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Očekávaná jazyková úroveň při vstupu do kurzu:  B1.

Před zápisem do kurzu doporučuji samostatně absolvovat test jazykových znalostí (např. https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-einstufungstest/). Pomůže Vám lépe určit úroveň kurzu, který je pro Vás vhodný (němčina pro ekonomy - mírně pokročilí (kurs se otevírá v roce 2024/25) / středně pokročilí / pokročilí) .

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK