PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I - JLB011
Anglický název: German for Economics intermediate I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 22 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB012
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně německého jazyka (B1 dle Společného evropského referenčního rámce). Základním cílem kurzu je především osvojení a procvičování základní slovní zásoby v oblasti hospodářské němčiny, globální, příp. selektivní porozumění méně komplikovaným odborným textům a mluvenému projevu na daná témata, schopnost samostatně se vyjádřit k danému tématu, opakování, zdokonalení a procvičování gramatiky.
Kurz probíhá v zimním semestru.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen porozumět základním informacím obsaženým v psaném a mluveném projevu na vybraná běžná ekonomická témata, v rozhovoru reagovat na známá témata a jednoduše se k nim vyjádřit a sdělit svůj názor. Bude umět jednoduše zformulovat souvislý text na dané ekonomické téma.  

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Výukové materiály poskytnuté studentům v kurzu vycházejí z různých tištěných a internetových zdrojů a jsou sestavovány individuálně pro potřeby kurzu.

 

G. und D.Volgnandt: Exportwege neu 2 

J.Březina, D.Drmlová, J.Vápeník, D.Bednářová a kol.: Fachsprache Wirtschaft

Noviny a časopisy:
Die Zeit, Die Welt, Österreich Spiegel, FAZ

Internetové zdroje:
www.dw.com, www. spiegelonline.de, www.focus.de

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Seminář, dle možností s těžištěm v partnerské a skupinové práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (17.09.2021)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast na hodinách (možné max. 2 absence) - max. 10% celk. hodnocení nebo ekvivalentní samostatně zpracovaná práce na zadané téma

- písemné shrnutí zadaného ekonomického textu - max. 10% celkového hodnocení

- jeden komplexní test ve zkouškovém období (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika a porozumění čtenému textu), který je koncipovaný na cca 60 bodů a trvá 1 hodinu (80% celk. hodnocení). Pro úspěšné splnění zápočtu je v testu třeba dosáhnout min.65% správných odpovědí. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. 


Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB 012.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (21.01.2022)

Plánovaná odborná témata:

1. Einleitung in die Wirtschaft - Wirtschaftsbereiche und Unternehmen

2. Die deutsche Wirtschaft

3. Das Unternehmen

4. Rechtsformen der Unternehmen

5. Existenzgründung

6. Konjunkturzyklus

7. Deutschland aktuell

8. Sozialpolitik

9. Warenwelten, Einkaufsgewohnheiten

 

Plánovaná gramatická témata:

Konjunktionen und Konnektoren

Infinitivsätze

Indirekte Fragesätze und Relativsätze

 

Odborná i gramatická témata mohou být změněna na základě potřeb a přání studentů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Očekávaná jazyková úroveň při vstupu do kurzu:  B1.

Před zápisem do kurzu doporučuji samostatně absolvovat test jazykových znalostí (např. https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-einstufungstest/). Pomůže Vám lépe určit úroveň kurzu, který je pro Vás vhodný (němčina pro ekonomy - mírně pokročilí (otevírá se v ak.roce 2022/23) / středně pokročilí /pokročilí).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK