PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - JKM520
Anglický název: Professional Practice
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Vyučující: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. (28.01.2021)
Cílem předmětu je získání profesních dovedností v oboru. Studenti si praxi sjednávají sami, mohou (ale nemusí) přitom využít firem a organizací, které s FSV UK mají uzavřené Memorandum o spolupráci. Praxe nemusí být honorovaná. Podmínkou praxe je plnění konkrétních zadání pod vedením zkušených profesionálů z praxe. Praxe může probíhat ve firmách, neziskových či kulturních organizacích či státních útvarech, podmínkou je ale vždy odbornost v oblasti komunikace, strategické komunikace, marketingové komunikace, public affairs či public relations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK