PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politický management a leadership II - JKM515
Anglický název: Political Management and Leadership II
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (30.01.2021)
ANOTACE:
Management kampaně, řízení kandidáta, politika jako marketingový produkt to vše jsou společně s leadershipem v poslední době často skloňované pojmy. Politický management a leadership II je kurzem, který navazuje na teoreticky koncipovaný PML I. V tomto kurzu, který je orientován převážně prakticky, si studenti osvojí mnohé dovednosti z oblasti politického řízení kampaní, komunikace s médií, přípravu zadání výzkumu či kreativního zadání pro přípravu grafické části kampaně.. Vyzkouší si týmovou práci, psaní kandidátských projevů, strategickou přípravu kampaně, její propagaci a další aktivity z oblasti politického PR. Velký důraz bude kladen na týmovou a samostatnou práci. Kurz je koncipovaný jako série workshopů, seminářů, diskuzí a praktických cvičení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D. (14.01.2022)

Cílem předmětu je navázat na teroretické poznatky z PML I. a přenést je to praktické roviny. Studenti si osvojí mnohé prakticé znalosti z oblasti řízení politických kampaní a práce se značkou. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (30.01.2021)

Kurz je určen absolventům kurzu Politický management a leadership I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK