Specifika vysílacích médií - JKM130
Anglický název: Specifics of Broadcast Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Železný
PhDr. Martin Groman, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
PhDr. Jakub Železný
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)
Předmět se zaměřuje na mediální rutiny vysílacích médií u nás i ve světě, na formy programování (vysílací schéma a služby on demand) a na rozdíly mezi komerčními subjekty a institucemi veřejné služby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Jeho udělení je podmíněno zapojením se do diskuse nad specifiky rozhlasového nebo televizního média a vyplněním závěrečného testu. 

Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

Povinná:

ŠTOLL, M. Tři podoby televize. Praha : Literární akademie, 2013.

ORLEBAR, J. Kniha o televizi. Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012.

CREEBER, G.: The Television Genre Book. London: British Film Institute, 2015

JAKUBOWICZ, K. Média a demokracie. Hledání nových modelů. Beno: Masarykova univerzita, 2017

 

Doporučená 

BASIN, K. The Business of Television. New York: Routledge, 2019

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl I. Praha : FAMU, 1992.

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl II. Praha : FAMU, 1992.

LANDAU, N. TV outside the Box. New York: Focal Press, 2016

LANDAU, N. TV Writing on Dermand. Creating Great Content in the Digital Era. New York: Routledge, 2018

LITWAK, M. Dealmaking in the Film and Television. From negotiations to final Contracts. W. Hollywood: Silman-James Press, 2016

MANDER, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno : Doplněk, 2000.

MITTELL, J. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019.

MORAVEC, V. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia 2016.

OʼDONNELL, V. Television Criticism. California : Sage, 2007.

SPIGEL, L. - OLSSON, J. (eds.). Television after TV: Essays on Medium in Transition. Durham : Duke University Press, 2004.

VRABEC, J. Základy tvorby a výroby televizních pořadů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

WILLIAMS, Raymond. Television. London : Routledge, 2008.

ZETTL, H. Television Production Handbook. San Francisco: San Francisco State University. 2020.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

1. Vysílací média jako samostatný segment mediálního trhu. (M. Štoll) - 14. 2. 2023

2. Ekonomické aspekty vysílacích médií (cílové skupiny, sledovanost/poslechovost, formy financování, nacenění vysílacího času) (M. Štoll) - 21. 2. 2023

3. Program jako nástroj výdělku i šíření hodnot. (Z čeho se skládá, jak je koncipován apod.) (M. Štoll) - 28. 2. 2023 

4. Právní rámce vysílacích médií v ČR a ve světě. (J. Železný) - 7. 3. 2023

5. Veřejná služba jako veřejný zájem (J. Železný) - 14. 3. 2023

6. Zpravodajství komerční/veřejné služby (J. Železný) - 21. 3. 2023

7. Principy výrobu a nákupu televizní tvorby ("vlastní výroby", zakázka, koprodukce, ale i formát a licence) (M. Štoll) - 28. 3. 2023

8. Žánry televizní tvorby (J. Železný) - 4. 4. 2023

9. Rozhlas vs. rádio, formát, výrobní mechanismy rozhlasové tvorby (M. Groman) - 11. 4. 2023

10. Práce s posluchači (preference, programové strategie rozhlasu) (M. Groman) - 18. 4. 2023

11. Žánry rozhlasové tvorby (M. Groman) - 25. 4. 2023

12. Fenomén podcastu a dalších vysílacích platforem (M. Groman + M. Štoll) - 2. 5. 2023

13. Teoretické reflexe specifik vysílacích médií (Štoll a studenti) - 9. 5. 2023