PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Žánry v rozhlasové tvorbě - JKM100
Anglický název: Genres in Radio
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)
Stručná anotace předmětu:
Dokument, feature, reportáž, dokudrama, podcast, specifika žánrů na konkrétních příkladech, stručný historický vhled do vývoje žánrů. Seminář představí základy rozhlasové tvorby – práci s mikrofonem, střih, žánry jako rozhovor, reportáž, zprávu, moderaci. Chybět nebudou ukázky z historie a současnosti rozhlasového vysílání u nás. Demonstruje na ukázkách základní specifika rozhlasové tvorby a žánrů, seznámí posluchače s výraznými postavami rozhlasového vysílání u nás.
Kontakt na vyučujícího: martin@groman.cz
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínky atestace (zápočtu) 

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je 

a) aktivní účast v semináři (včetně původních vystoupení, počet absencí nesmí přesáhnout 2) 

b) odevzdání seminární práce na základě pečtené literatury 

c) případně odevzdání vlastního auditivního výstupu v rámci některého probíraného žánru

Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Základní literatura:  

KOPÁČ, R. a kol. (2004): Antologie českého rozhlasového fejetonu 2002-2004. Praha: Concordia (120s.)

KONČELÍK, J., VEČEŘA, P., ORSÁG, P. (2010): Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál.

MOTAL, J. a kol. (2012): Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita.

OSVALDOVÁ, B. a kol. (2011): Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum.

TRAMPOTA, T. (2006): Zpravodajství. Praha: Portál.

JEŠUTOVÁ, E. (ed.) (2003): Od mikrofonu k posluchačům. Praha, Český rozhlas.

Kol. autorů (2003): Dějiny českých médií v datech (Rozhlas, televize, mediální právo). Praha: Karolinum.

BOYD, A. (1995): Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky.

MORAVEC, V. (2009): Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, B. a kol.: Rozhovory o interview. Praha: Karolinum.

NAVRÁTIL, K. a kol (2006): Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie- Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého.

VEJVODA, J., NUTZ, O. (1992): Káva u Kische. Praha: Radioservis.

ZINDEL, Udo - REIN, Wolfgang (eds.). Das Radio – Feature: ein Werkstattbuch. Konstanz, 2007.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha, 2010.

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature 1990 – 2005. Poetika žánrů. Brno, 2010.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU 2004. 

SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1999. Brno, 2014. 

CZECH, Jan. O rozhlasové hře: hledání specifiky české rozhlasové inscenace od roku 1945. Praha, 1987.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Charakteristika práce v semináři: 

Kurz je veden seminární formou, kromě výkladu přednášejícího, budeme také poslouchat ukázky jednotlivých žánrů a analyzovat metody, jakými tvůrci pracují. 

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Program seminářů 

Hlavní okruhy, témata, náměty

  • rozhlasové vysílání, jeho historie a specifika
  • rozhlasové žánry
  • zachycení reality ve zvuku - dokument, reportáž
  • hra s fantazií - hra, četba, fiction formáty
  • mezižánry jako dokudrama
  • podcast jako fenomén doby
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK