PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Political Leadership in the Era of Social Media - JKM002
Anglický název: Political Leadership in the Era of Social Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/instances.php?id=8760&lang=en
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK