Vývoj médií a jejich studia - JKD006
Anglický název: Media and Their Studies Development
Český název: Vývoj médií a jejich studia
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:20 / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Patří mezi: Mediální a komunikační studia DK_MKS
Mediální a komunikační studia DP_MKS
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Záměrem předmětu je snaha vést doktorandy k úvaze, že je možné studovat mediální problematiku v jejím vývoji a na základě poznání minulosti lépe chápat současný mediální stav. Jde o studium českých dějin médií na pozadí hlavních vývojových tendencí světového vývoje a rovněž o studium vývoje médií v sociálně historickém kontextu. Předmět je uskutečňován formou individuálních konzultací a na základě doktorandova vlastního studia zadané literatury.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Každý student odevzdá samostatnou práci v rozsahu 15-20 stran. Záměrem vypracování samostatné práce je snaha, aby doktorand dovedl vnímat určitá témata z historického pohledu a současně prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře zaměřené na studium dějin médií. Výchozí akcí je, že doktorand se obrátí na doc. Köpplovou (Barbara.Kopplova@seznam.cz), která doktorandovi stanoví téma práce. Pak s ní bude doktorand průběžně konzultovat přípravu této práce. Po jejím odevzdání poté proběhne ústní zkouška. Ta má podobu rozpravy o odevzdaném textu a odborné literatuře, kterou doktorand k tématu práce nastudoval.   


Příklady témat samostatných prací:
Organizace redakční práce na vybraném listě na přelomu 19. a 20. století
Cenzurní zásahy ve 30. letech 20. století na vybraném příkladě
Diskuse o bulvárním tisku na konci 20. let 20. století
Obraz poúnorové emigrace v tištěných médiích
Konstrukce genderových stereotypů v budovatelských reportážích v 50. letech 20. století
Příspěvek k dějinám marx-leninského teoretického myšlení o médiích v druhé polovině 60. let 20. století

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)