CRM v 21. století a transformace zákaznických vztahů - JKB222
Anglický název: (CRM for 21st century and
Český název: CRM v 21. století a transformace zákaznických vztahů
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Švecová
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka