PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aktuální trendy a vývoj oboru II - JKB130
Anglický název: Actual Trends of Marketing and PR II
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9133
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Mgr. Ing. Marek Vranka
Vyučující: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Mgr. Ing. Marek Vranka
Neslučitelnost : JJB507
Je neslučitelnost pro: JJB507
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D. (25.01.2021)
Tento seminář je zaměřený na reflektování a diskusi o nejnovějších trendech v oboru. Do semináře budou pravidelně přicházet hosté z praxe z nejrůznějších oblastí marketingové komunikace, public relations a souvisejících disciplín, kteří se budou zabývat specifickými otázkami či trendy v oboru. Jejich témata a seznam hostů bude v průběhu semestru upřesňován. Výuka bude probíhat v ČJ i AJ (zahraniční hosté).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK