PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní žurnalistika v televizi I - JKB115
Anglický název: Sport Journalism in Television I
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 13 / 13 (13)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://O zařazení do skupiny rozhoduje garant podle pohovoru na 0. hodině, které se mohou účastnit i studenti z čekací listiny. Čas elektronického zápisu bude brán pouze jako jedno z kritérií. Předmět není určen pro studenty 1.ročníku
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Robert Záruba
Vyučující: Mgr. Robert Záruba
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB138
Prerekvizity : JKB221
Je neslučitelnost pro: JJB138
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (19.09.2022)
První semestr předmětu je zaměřen na práci s textem a obrazem zpravodajských žánrů sportovní TV žurnalistiky. Cvičení jsou zaměřená na zvládnutí střihové skladby. Studenti dostávají základní orientaci v aktuálních žánrech TV zpravodajství.
Postupně navazuje také nácvik sebeprezentace před kamerou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (25.10.2019)

Mediažurnál 3/207, 4/2017, 1/2018, texty o sportovní TV žurnalistice

Kučera J.: Střihová skladba

Malina K.: Josef Laufer

Hladký M.: Žurnalistika v televizi, Novinář, l985 - vybrané kapitoly

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (23.09.2021)

1.    ZÁKLADNÍ POJMY SPORT..TV ŽUŘNALISTIKY

2.    JAZYK, SLOVNÍK, STYL SPORT. TV ŽURNALISTIKY

3.    ZÁBĚR, STŘIHOVÁ SKLADBA

4.    SOULAD TEXTU a OBRAZU

5.    PREZENTACE

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK