PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Corporate Social Responsibility - JKB099
Anglický název: Corporate Social Responsibility
Český název: Corporate Social Responsibility
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Corporate Social Responsibility Fiday, 9:30–11:00AM, Google Meet link: https://meet.google.com/iee-qowo-kcs OR: ‪(US) +1 678-653-5916‬ PIN: ‪844 883 800‬#
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (09.09.2021)
This course provides an introduction to principles of corporate social responsibility (CSR). The idea of companies as simply a wealth creating organizations with no obligations to the environment is no longer acceptable.
The course is focused on development of CSR, talks about similarly focused concepts such as CSV, Corporate Citizenship and, last but not least, touches on the latest trends that are crucial for this area (eg circular economy, SDG´s, etc.)

At the beginning of the semester, students get the theoretical background then individual case studies will be discussed.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (08.09.2021)
Students are able to detect the area of CSR, understand green marketing and green washing, three pillars of CSR and they have the ability to think critically.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK