PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Televize a rozhlas jako instituce - JKB095
Anglický název: Television and Radio as Institutions
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB064
Je neslučitelnost pro: JJB064
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (16.02.2021)
Cílem předmětu je představit mechanismy fungování provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, aby posluchač byl připraven i na strukturně-ekonomické kontexty, které tvůrčí činnost také formují. Vzhledem k tomu, že televize historicky vznikla z rozhlasu, resp. v rámci rozhlasu (a to všude na světě), vykazují tyto instituce podobné rysy.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (16.02.2021)
 
Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (05.05.2021)

Povinná literatura:

NAVRÁTIL, K.: 14 kapitol o rozhlase. Literární akademie, 2006.

ŠTOLL, M. Tři podoby televize. Literární akademie, 2013.

+ literatura z přednášek: 

1. GIDDENS, A.: Vliv televize. In: GIDDENS, A. (2005): Sociologie. Praha: Argo, s. 363-372

2. Zákon č. 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Zdroj např.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231 

3. BINGELL, J.: TV audiences. In: BINGELL, J.: An introduction to television studies. Routledge: 2013, s. 255-280. Části: The economics of watching TV, s. 257 + Ratings: measuring audiences, s. 259 + Targeting audiences, s. 261

4. CRISSEL, A.: Radio Listeners. In: CRISSEL, A.: Understanding Radio. Second Edition. Oxon: Routledge 1994, reprinted 2005, CHAPTER 10: strana 200-225

5. JAKUBOWICZ, K.: Média veřejné služby a demokracie. In: JAKUBOWICZ, K.: Média a demokracie ve 21. století. Brno: Masarykova univerzita 2017, s. 175-195 

6. FEURER, J.: HBO and the Concept of Quality TV. In: McCABE, J. – AKASS, K. (eds.): Quality TV – contemporary american television and beyond, I. B. Tauris: 2007, s. 145-157 

7. PEREBINOSSOFF, Philippe: Scheduling Strategies for Television. In: PEREBINOSSOFF, P.: Programming for TV, Radio and the Internet, Focal Press: 2005, s. 215-237

8. KRUML, M.: Šedesátá léta - konflikty moci s televizí. In: Osmašedesátý očima tří generací. Praha: Syndikát novinářů - Klub noivnářů Pražského jara 2018, s. 235-246

 

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl I. FAMU, 1992.

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl II. FAMU, 1992.

CRISELL, A.: Understanding Radio. Routledge, 1996.

MANDER, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Doplněk, 2000.

MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Votobia, 2003.

OʼDONNELL, V. Television Criticism. Sage, 2007.

ORLEBAR, J. Kniha o televizi. Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012.

SPIGEL, L. – OLSSON, J. (eds.). Television after TV: Essays on Medium in Transition. Duke University Press, 2004.

ŠTOLL, M. 1. 5. 1953 - Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Havran, 2011.

VRABEC, J. Základy tvorby a výroby televizních pořadů. Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

WILLIAMS, R. Television. Routledge, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (16.02.2021)

Test s úspěšností min. 50%.

50-47 bodů A

46-43 body B

42-36 bodů C

35-30 bodů C

29-25 bodů E

pod 24 body F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK