Tvůrčí dílny II - Redakce D - JKB088
Anglický název: Creative Workshop II - Editorial D
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 17 (17)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Géla
Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro Tvůrčí dílny II - Redakce}
Neslučitelnost : JKB085, JKB086, JKB087
Je neslučitelnost pro: JKB087, JKB086, JKB085
Termíny zkoušek   Nástěnka