PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nová média a společnost - JKB049
Anglický název: New Media and Society
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 62 / neurčen (62)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
DŮLEŽITÉ: Tento kurz je povinný pro 3.r. Bc. oboru mediální studia. Pokud kapacita nestačí pro všechny studenty 3.r. Bc. MS, můžou být studenti jiných oborů a ročníků před zahájením semestru vyškrtnuti.
===================================================================================================================================================================================================================


Kurz poskytuje nástroje k základnímu porozumění pozici, úloze a struktuře nových médií ve společnosti a kultuře. Nejprve se věnuje vývoji mediálních technologií, poté se zaměří na obecné a specifické teorie médií, měnící se úlohu publika a dopad informačních technologií na společnost. Otázky, které si budeme klást, jsou například: Co je na nových médiích opravdu nového? Kdo určuje, který způsob komunikace přežije, který se promění a který se odsune na okraj? Jak se šíří obsah na Internetu, kdo jej vytváří, kdo jej užívá a jak? Přispívají informační technologie k demokratické diskusi? Dávají sílu jednotlivci, nebo mu ji berou? Naším teoretickým východiskem budou sociální teorie médií, s přesahem do historie a filozofie médií a estetických teorií médií. Budeme nová média studovat především jako kulturní a sociální praxi; zaměříme se na to, jak společenské struktury, konvence a způsoby užití formují jejich podobu. Každá přednáška začíná krátkou diskusí na aktuální téma z prostředí nových médií.
Poslední úprava: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.03.2022)
Sylabus

Odkaz na aktuální sylabus: ZDE.

* Rámcový seznam témat:
1. Úvod, představení tématu, nová média jako pole interdisciplinárního zkoumání
2. Vývojové teorie nových médií
3. Diskurz o nových médiích, nová média a sociální imaginaci
4. Počátky kultury digitálních médií
5. Moc a regulace v nových médiích
6. Nová média a participace
7. Obchodní modely nových médií
8. Algoritmická moc
9. Sociální média a jejich užití
10. Sociální média a veřejná debata
11. Šíření obsahů v nových médiích
12. Nová média a aktivismus

* Doporučená literatura:
BERRY, D. M. - GALLOWAY, A. R. A Network is a Network is a Network: Reflections on the Computational and the Societies of Control. Theory, Culture & Society. 2015.
BUCHER, T. Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society, 14(7), 1164-1180. 2012.
CARPENTIER, N. Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Intellect, 2015.
JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York University Press, 2006.
ZITTRAIN, J. The future of the Internet and how to stop it. Yale University Press, 2008.
BAYM, N. K. Personal connections in the digital age. Polity, 2010.
BOYD, D. - HARGITTAI, E. Facebook privacy settings: Who cares? First Monday, 15(8). Retrieved from
JENKINS, H. - FORD, S. - GREEN, J. Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture. New York University Press, 2013.
MACEK, J. Poznámky ke studiím nových médií. Masarykova Univerzita, 2013.
MACEK, J. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. MUNI Press, 2015.
STANDAGE, T. Writing on the Wall Social Media - The First 2,000 Years. Bloomsbury Publishing, 2013.
ŠVELCH, J. - VOCHOCOVÁ, L. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis, 51(1), 65, 2015.

Poslední úprava: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK