PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace malých a středních podniků - JKB036
Anglický název: Marketing communication of small and medium enterprises
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6516
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Neslučitelnost : JJB298
Je neslučitelnost pro: JJB298
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK