PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politický marketing - JKB022
Anglický název: Political marketing
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 85 / neurčen (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6745#section-0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Neslučitelnost : JJB230
Je neslučitelnost pro: JJB230
Je záměnnost pro: JJB230
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (17.02.2021)
Anotace: Cílem předmětu je seznámení s problematikou politického marketingu z teoretické perspektivy, kdy se zaměříme na kořeny disciplíny s jejím vývojem a současnou aplikací. Kurz bude rozdělen do tří tematických bloků, kdy se na disciplínu zaměříme teoreticky, z historické perspektivy a praktické tedy aplikační. Nejprve se tak budeme soustředit na vysvětlení teorie politického marketingu (základní definiční problematika, přebrané nástroje z klasického marketingu, pozornost bude věnována i problematice etablování se politického marketingu jakožto akademická disciplína atd.). V další části se se budeme bavit o vývoji disciplíny z historického a sociálního hlediska (vznik disciplíny ve Spojených státech amerických, globalizace politických kampaní, role politických konzultantů). V závěru kurzu se zaměříme na praktické dopady politického marketingu a v rámci přednášek budou studenti seznámeni s vybranými případovými studiemi volebních kampaní.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (17.02.2021)

Povinná literatura:

Bradová, E. (2005): Od lokálních mítinků k politickému marketingu, Brno: MPU, str. 49-57.

Chytilek, R., Eibl, O., Matušková, A. (2012): Teorie a metody politického marketingu, Brno: CDK.

Henneberg, S. C. M. (2004): The Views of an Advocatus Dei: Political marketing and its critics, In: Journal of Public Affairs, 4:3.

Henneberg, S. C. M.(2002): „Understanding Political marketing“. In The Idea of Political Marketing, . 93-108 (16 stran anglicky).

Henneberg, S.C.M (2003): Generic Functions of Political Marketing Management, Working papers series, University of Bath.

Karvonen, Lauri. 2009. The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: ECPR Press, 4-21.

Kotler, P., Sidney J. L. (1969): Broadening the Concept of Marketing. In: Journal of Marketing33: 10-15.

Kotler, P. (1975):  Overview of Political Candidate Marketing. In:Advances in Consumer Research2.1: 761-769.

Lees-Marshment, J. (2001): The product, sales and market-oriented party: How Labour learnt to market the product, not just the presentation, European Journal of Marketing, 35, 9/10, 1074-1084.

Lees-Marshment, J. and Lilleker, D. G. (2005): Introduction: rethinking political party behaviour In: Lees-Marshment, J. and Lilleker, D. G. Political Marketing a Comparative Perspective, 1-14.

Maarek, P. J. (1992): „Birth and Rise of Political Marketing in the United States“. In Political Marketing and Communication, London: John Libbey & Company Ltd., str. 7-21.

Niffenegger, P. B. (1989): Strategies for Success from the Political Marketers, In The Journal of Consumer Marketing, Vol. 6 No. 1 Winter, 45-51.

Norris, P.: Political Communications and Democratic Politics,http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/acrobat/bartle.pdf

O’Shaughnessey, N. (2001): The Marketing of Political Marketing, European Journal of Marketing, 35, 9/10, 1047-1057.

Plasser, F. - Scheucher, Ch. - Senft, Ch. (1999): Is There a European Style of Political Marketing? In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 89 – 109.

Scammel, M. (1999): Political Marketing: Lessons for Political Science, str. 718-739 (22 stran anglicky).

Shama, A. (1976): The Marketing of Political Candidates, Journal of the Academy of Marketing Science, Fall, 4,4, 764-777.

Voženílková, M. (2018): Personalizace politiky v České republice. Brno: Muni Press. Str. 26-34.

Doporučená literatura:

Baines, P. (1999): Voter Segmentation and Candidate Positioning. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 403-420. 

Mitchell, P. - Daves, R. (1999): Media Polls Candidate and Campaigns. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 177-195. 

Newman, B. I. (1999) A predictive Model of Voter Behavior. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 259-282. 

Ormrod, R. (2005): A Conceptual Model of Political Market Orientation, In Lees-Marshment J., Wymer W. W.: Current Issues in Political Marketing,47-64.

O ́Shaughnessy, N. J. (1990): High Priesthood, Low Priestcraft: The Role of Political Consultants. European Journal of Marketing 24, č. 2, str. 7-23.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D. (14.01.2022)

Ke zkoušce je nutné nastudovat doporučenou literaturu a prednášky a prezentace. Celkovou známku nicméně tvoří - SWOT analýza, seminární práce a závěrečné přezkoušení. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK